במדינת ישראל, מכוח הוראות חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו – 1955 מערכת השיפוט הצבאיתהיא עצמאית ואינה קשורה למערכת האזרחית. המערכת הצבאית חלה על אוכלוסיית המשרתים בצה"ל, ביניהם חיילים וקצינים בשירות סדיר, אנשי קבע, חיילים בשירות מילואים ולעתים גם אזרחים שעובדים בצה"ל או נמצאים בשליחות מטעם הצבא.

בכל שנה עומדים למשפט אלפי משרתים בצה"ל, בגין ביצוע מגוון רחב של עבירות פליליות ועבירות צבאיות, כגון שימוש בסמים, גניבה, מרמה והונאה, נהיגה בלי רישיון, אלימות, סירוב פקודה, חריגה מסמכות, שימוש לא חוקי בנשק, עריקות, נפקדות ועוד. ההליך השיפוטי מתנהל בפני בתי הדין הצבאיים, כאשר לחיילים מוקנית הזכות החוקית לקבל ייעוץ וייצוג של עורך דין צבאי, לפני מועד החקירה ולכל אורך ההליך המשפטי.

אילוסטרציה. צילום: pixabay

בכל אחד ממקרים אלה, ישנה חשיבות ניכרת לקבל סיוע משפטי מקצועי של עורך דין צבאי , הבקיא במשפט הפלילי האזרחי ובעל התמחות ספציפית במשפט צבאי, אשר מחזיק באישור על פי חוק השיפוט הצבאי לייצג חיילים בפני המערכת הצבאית.

עבירות פליליות

המדובר על מגוון רחב של עבירות פליליות המבוצעות במהלך השירות הצבאי בניגוד להוראות חוק העונשין, פקודת הסמים המסוכנים, החוק למניעת הטרדה מינית ועוד. כך לדוגמה, עבירות סמים בהןהחזקה, שימוש וסחר בסמיםמסוכנים, עבירות מין, הטרדה מינית, בעילה אסורה בהסכמה, גניבה, ביזה, פריצה, סחיטה ואיומים, אלימות, קבלת דבר במרמה, זיוף, קבלת שוחד ו/או טובות הנאה, השחתת רכוש, עבירות תעבורה שונות.

עבירות צבאיות

עבירות המוסדרות בחוק השיפוט הצבאי, הייחודיות למערכת הצבאית, העיקריות שבהן:

עבירות משמעת והתנהגות:העדר משירות ללא רשות, נפקדות, עריקות, חריגה מסמכות, סירוב לבצע פקודה, רשלנות במילוי תפקיד, חריגה מסמכות,

עבירות נשק: עבירה של ייבוא, ייצוא, תיווך או סחר בנשק, אובדן נשק, הוצאת נשק מרשות צה"ל, שימוש לא חוקי בנשק, שימוש בנשק למטרות שאינן צבאיות ועוד.

עבירות מרמה והונאה: עבירה במסמכים צבאיים דוגמת זיוף ימי מחלה, מסירת ידיעות כוזבות, קבלת שוחד, מתן טובות הנאה.

עבירות רכוש: גניבה מחייל, ביזה, הוצאת רכוש מידי הצבא, אי שמירת רכוש צבאי, שימוש ברכוש הצבא למטרות לא צבאיות.

עבירות ביטחון: מדובר בעבירות מסוכנות, שיכולות לגרום למאבקים ועימותים, הפוגעות בשלום הציבור ובביטחון הצבא והמדינה ולכן העונשים בגין ביצוען הם חמורים.כך, עבירת ריגול, (מסירת מידע לגורם עוין), סיוע לאויב,הפצה או פרסום של מידע צבאי מסווג, שהייה באזור אסור ועוד.

חשיבות הייצוג על ידי עורך דין צבאי

הליך המשפט הצבאי הוא מורכב, ארוך ובעל השלכות משמעותיות על עתידם וחייהם של החיילים. לכן, חשוב לקבל ייעוץ מהימן, יעיל ומקצועי לכל אורך שלבי ההליך מאת עורך דין צבאי, המוסמך מכוח החוק לייצג חיילים בפני בתי הדין הצבאיים, בעל ניסיון מעשי, מיומנות והצלחות מוכחות בתיקים.