ליאון. צילום: יואב דודקביץ'
פנייה ליועץ המשפטי לעירייה: התנהלות משה ליאון ואנשיו מנוגדת לחוק. בפנייה שהונחה על שולחנו של עו"ד אלי מלכה, טוען ראש מטה זאב אלקין, יוסי דרוק, כי אנשיו של ליאון יצאו בקריאה לעובדי העירייה להשיג לליאון תומכים נוספים.

הפנייה נומקה במספר מקרים אשר מהווים לטענת מטה אלקין שימוש פסול בתפקידים בעירייה, שאף מגובים בהוכחות למעשים. בין היתר כתב דרוק כי "כפי שעולה מפרסומים בקבוצות ווטסאפ של עובדי עיריית ירושלים באגפים השונים, מוזמנים עובדים על ידי ראשי ועדי העובדים, כמו גם עובדים שונים במערכת העירונית, לכנסי בחירות של ליאון וכן להביע תמיכה בו ולסייע לו בבחירות".

דרוק מוסיף כי "הוזמנו כלל עובדי העירייה וכן עובדי אגף תברואה בפרט על ידי יו"ר ועד העובדים, עו"ד אביחי אברהם, ועל ידי יו"ר ועד עובדי התברואה, גיל גורני, לכנס בחירות של ליאון, אשר התקיים בשבוע שעבר ברחוב האומן 19 בעיר. זאת ועוד, העובדת מלכי מן פנתה בקבוצת ווטסאפ של מזכירות בבתי הספר בעיר, תוך שידולן להתנדב ולסייע ולתמוך בליאון".

תוכן ההודעה שנשלחה לעובדים
בהודעה שאליה מתייחס דרוק כתבה עובדת עירייה לעובדות אחרות: "אביחי אברהם ודני בונפיל הביעו את תמיכתם הבלתי מסויגת במועמד הטוב ביותר עבורנו, משה ליאון. התבקשתי על ידם להביא רשימות של עובדים ותושבים שיביעו תמיכה במועמד הנ"ל. אבקש מכל אחת מכן להיות שותפה פעילה בנושא ולגייס לי לפחות עשרה אנשים מבני המשפחה, ידידים, מכרים, תושבי ירושלים שאמורים להצביע עבור משה".

בהתאם לכך דורשים במטה אלקין לפתוח בבדיקה אם התגייסותו של יו"ר ועד העובדים בעירייה לטובתו של ליאון היא חוקית ועומדת בכללי טוהר הבחירות.

בונפיל: "אני איש של משה ליאון, אני גאה בכך ואפעל בכל כוחי למען בחירתו. יחד עם זאת, אני פועל בזמני הפרטי, על חשבוני, ולא על חשבון העבודה או גורם כזה או אחר. מעולם לא הפעלתי לחצים על איש, זכותי המלאה בזמני הפרטי לבקש ולשכנע את חבריי להתגייס למען ליאון, בדיוק כמו שמותר לכל מועמד אחר, ואמשיך לעשות זאת עד הניצחון".
אברהם: "צר לי כי יש מי שמנסים לרכב על גבי ועל גב העובדים מתוך מניעים זרים ומטרות פוליטיות. חברי ארגון עובדי העירייה אינם עושים כל שימוש במשאבי הרשות, שומרים על הנחיות של היועץ המשפטי ושל חוזר המנכ"ל, קלה כבחמורה. כל פעולותי נעשות כדין ומעולם לא חרגתי מהנחייה זאת או אחרת. 

"יחד עם זאת, יש לזכור כי חלק נכבד מעובדי העירייה הינם תושבי העיר וככאלה ברור כי זכותם להשתתף בהליך הדמוקרטי המתנהל בה. כתושב העיר אני רואה חשיבות רבה בקיום ובמיצוי התהליך הדמוקרטי ואינני מוצא כל פסול בעידוד תהליך זה. כל עוד הדבר אינו קורה בניגוד להנחיות, יש לברך אותם על כך".

העירייה: "הפצנו הנחיות לבחירות לכל עובדי העירייה לקראת הבחירות הקרובות ועל העובדים לנהוג לפי הנחיות אלו. אכיפה פרטנית של הפרות חוקי הבחירות נתונה בידי ועדת הבחירות המרכזית, משרד המשפטים, משרד הפנים ומשטרת ישראל. ככל שיועבר מידע בדבר ההפרות של ההנחיות שיצאו בעניין זה על ידי עובדי עירייה, יישקל ההיבט המשמעתי הנובע מכך".

תגובת ליאון לא התקבלה עד למועד פרסום הכתבה.