חצר בית ספר.  אילוסטרציה: צביקה טישלר

מצוקת המחסור בכיתות הלימוד בעיר שוב על סדר היום: העירייה פנתה בימים האחרונים למשרד הבריאות בבקשה יוצאת דופן – תאפשרו לנו להקים בתי ספר עם חצרות קטנות בהרבה מהמותר. הסיבה: על פי המדיניות הנוכחית של משרד הבריאות, שקובעת כי שטח החצר לא יפחת מחמישה מ"ר לכל תלמיד, לא ניתן למצוא שטחים מתאימים בעיר כדי להקים בהם מוסדות חינוך. לדוגמא, בית ספר עם 500 תלמידים זקוק, לפי מדיניות המדינה, לחצרות בהיקף של 2,500 מ"ר - שטח המגבילעשרות כיתות לימוד

במכתב ששלח יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אליעזר ראוכברגר ('דגל התורה') למנכ"ל המשרד, נכתב כי "בירושלים חסרות 4,000 כיתות לימוד בכלל המגזרים. לדברי יו"ר המקומית, עשרות שנים של תקצוב חסר מצד אחד מול גידול מתמיד ומשמעותי במספר הילדים מצד שני יצרו חוסר בלתי נסבל בכיתות לימוד בכלל המגזרים בעיר".

עוד כתב סגנו וממלא מקומו של משה ליאון כי על פי תוכנית העבודה של העירייה, בחמש השנים הקרובות יגדל המחסור בכאלף כיתות לימוד, אשר תידרשנה למערכת בשל הגידול הטבעי במספר התלמידים בירושלים

בהמשך ציין ראוכברגר את העובדה שבשל המצוקה הקשה נטלה העירייה הלוואה בסכום של מיליארד שקל מהמדינה לבניית כיתות לימוד חדשות

אלא שלדברי יו"ר הוועדה המקומית,  בחצי השנה האחרונה מנסה העירייה להראות למשרד הבריאות כי התקנה שלכל תלמיד יוקצה שטח חצר של חמישה מ"ר אינה אפשרית בירושלים וכי יש לשנות אותה ולאפשר לעירייה להסתפק בהקצאת שלושה מ"ר בלבד לכל תלמיד.

"אני פונה אליך כמי שוודאי מבין את הצורך האקוטי במימוש המהלך לצמצום פערי כיתות הלימוד בעיר, בבקשה לאשר נקודתית שני פרויקטים דחופים וכן בבקשה לקידום דיון דחוף באשר לסוגיה המערכתית יחד עם מהנדס העיר ואנשי מינהל החינוך", כתב.

בעירייה מקווים כי במשרד הבריאות ייעתרו לבקשה, שכן, לדבריהם, התקנה תוקעת את אישורם של פרויקטים רבים שיסייעו לפתור את המצוקה.

ממשרד הבריאות נמסר: "הנושא מוכר ונמצא בדיונים בין המשרד לבין גורמי המקצוע בעיריית ירושלים למציאת פיתרון הולם".