צילום: shutterstock

ההצתה והפיצוי: בית המשפט המחוזי בירושלים פסק לאחרונה כי חמישה בני מיעוטים שהתנכלו והציתו מתחם מגורים הכולל ארבע דירות ברובע המוסלמי בעיר העתיקה ישלמו לדיירים 17 אלף שקלים

האירוע התרחש לפני כשנתיים אז החוליה נתפסה ואף הוגשו נגד המעורבים כתבי אישום. על פיו, לפחות בשלושה תאריכים שונים ניסו חברי החוליה להצית את דלת המתחם על ידי הצמדת שני מזרונים ספוגים בחומר דליק לדלת והצתתם. בפעם השנייה ניסו להצית את דלת הברזל על ידי הצתת מזרן. בפעם השלישית ניסו להצית את המתחם על ידי הצתת פסולת שהוצמדה סמוך לדלת.

כאמור בתום ההליך הפלילי הגישו הדיירים תביעה אזרחית נגד המציתים בעקבות הנזקים לרכוש ועוגמת הנפש ובית המשפט המחוזי פסק כי הדיירים יפוצו.

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו מסר: "מדובר על ניסיונות חוזרים ונישנים של פגיעה בתושביה היהודים של העיר העתיקה על מנת לזרוע פחד ולגרש את היהודים מהעיר. ליווינו את המשפט הפלילי של הנאשמים אשר קיבלו תקופות מאסר שנעו בין 11 חודשים ל-20 חודשי מאסר ותוספת פיצויים כבר בשלב הפלילילאחר מכן הגשנו תביעה כספית נגררת, מה שגרם למורשעים למצוא עצמם שוב בבית המשפט ולשלם מחיר נוסף על מעשיהם".  

"נמשיך לפעול בדרכים אלו על מנת לעזור בהרתעה כנגד הטרור והשבת הביטחון ליהודים בעיר הבירה", הוסיף.