הרכבת הקלה. צילום: רועי אלמן

בשל עבודות חשמול, לא התקיים שירות בין התחנות גבעת המבתר ושער שכם. לאחר כ-45 דקות הרכבת הקלה שבה לפעילות מלאה. 

עדכונים שוטפים:

13:10: הרכבת הקלה שבה לפעילות מלאה

12:22: אין שירות בין שער שכם לגבעת המבתר.