שועפאט. צילום: יואב דודקביץ'

דו"ח מבקר המדינה מעלה תמונה עגומה וקשה במיוחד לגבי טיפול לקוי של העירייה במצב התברואה, בפינוי הפסולת, בהצבת מספר כלי אצירה ובניקיון הרחובות בשכונות הערביות במזרח העיר ובעיקר בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה.

לאחר הזנחה מתמשכת בת עשרות שנים בשכונות אלו התקבלה החלטת ממשלה שאימצה תוכנית שאמורה להתמודד ולטפל במפגעים סביבתיים בשכונות הערביות בירושלים אך זו התבססה על אומדנים חלקיים ולא מדויקים וכן נמנעה מלעסוק בטיפול במפגעים הסביבתיים בשכונות עוטף ירושלים אשר מעבר לגדר ההפרדה.

"צוות הביקורת שערך סיור בשכונות עיסאוויה, סילוואן, אבו תור, א-טור ובית חנינא שבמזרח העיר מצא כי אשפה רבה פזורה לאורך הכבישים, כלי אצירה עולים על גדותיהם והררי אשפה מצטברים ברחובות ובצדי הדרכים. כמו כן נמצא פער עצום בהיקף המשאבים שהוקצו לתפעול מערך התברואה בחלקי העיר השונים: בשכונות מזרח העיר שבהן מתגוררים 37 אחוז לפחות מכלל התושבים בעיר הוקצו 10 אחוז בלבד מעובדי התברואה באגף ו-7 אחוז ממספר כלי האצירה הכולל לפסולת". 

רחובות מלוכלכים במזרח ירושלים. צילום ארכיון: שלומי כהן

בנוסף עולה מהנתונים כי 1,192 פניות למוקד העירוני מהשכונות הערביות במזרח העיר ירושלים לא טופלו בשנת 2017.  בנוסף קבע הדוח כי פעולות הניקיון בשכונות הערביות שמעבר לגדר ההפרדה הן בלתי מספקות. "קבלן הניקיון היחיד הפועל באזור ענאתא הסמוך למחנה הפליטים שועפאט ובאזור כפר עקב שבתחום השיפוט של העירייה ומועסק על ידי העירייה מחזיק במשאבים זעומים ביותר של כלים ועובדים בודדים, אף על פי שהוא מופקד על צורכי התברואה של עשרות אלפי תושבים".

בנוסף מצא הדוח ליקויים בכל הקשור לשירותים החברתיים שמקבלים תושבי מזרח ירושלים. "אוכלוסייה זו חיה בעוני קשה, וקיימים פערים עמוקים בכל תחומי החיים בינה ובין תושבי מערב העיר ושאר המדינה, ובכללם פערים ברמת השירותים החברתיים שהיא מקבלת. זאת בין היתר על רקע הזנחה בעבר מצד רשויות המדינה ורתיעה על רקע פוליטי-לאומי של חלקים מאוכלוסיית מזרח ירושלים ממגע עם הרשויות".

הדו"ח ציין כי רשויות המדינה לא מממשות את אחריותן בכמה תחומים בהם תחום החינוך. "חינוך לכול: מגיל שלוש עד סוף התיכון ובחינם, הגנה על ילדים נזקקים וחסרי ישע לרבות בשכונות שמחוץ לגדר. זאת ועוד, בכמה היבטים מרכזיים בשירותי החינוך והרווחה, המענה של רשויות המדינה לתושבי מזרח ירושלים חלקי ביותר, והן אינן פועלות די על מנת לשפרו: לימוד השפה העברית בהיקף נמוך מהנדרש, כך פוחתים סיכוייהם של התלמידים להשתלב בעתיד בשוק התעסוקה וכן בלימודים גבוהים בישראל. הרשויות גם לא שיפרו די הצורך את ההיקף והנגישות של שירותי הרווחה לתושבים נזקקים ממזרח העיר, באופן שיינתנו ביחס הולם לניתן במערב העיר ולנוכח המצוקות החמורות במזרחה", נכתב בדו"ח.

בנוסף העלו ממצאי הביקורת כי "השירות שרשות האוכלוסין נתנה לתושבי מזרח ירושלים נחות בהרבה מזה המוענק לאזרחים ביתר חלקי הארץ, ועולה חשש כי הרשות לא פעלה די בנחרצות כדי להעניק שירות יעיל ותכליתי לתושבי מזרח ירושלים: לא פעלה בשקיפות לפרסום שינויים במדיניותה, לא גיבשה נהלים למימוש הזכות לאזרחות ולא הנגישה שירותים מקוונים בשפה הערבית".

עוד העלה הדוח את סוגיית ההמתנה הארוכה של תושבי מזרח העיר המבקשים לקבל מעמד תושב או אזרחות. "הרשות כשלה בקיצור משכי הטיפול בבקשות לקבלת מעמד ובפרט הטיפול בבקשות להתאזרחות שהיו בלתי סבירים לחלוטין. העיכוב החריג בטיפול בבקשות להתאזרחות הנמשך זה כמה שנים, ללא נקיטת פעולות משמעותיות לפתרון הבעיה עלול להתפרש בקרב תושבי מזרח ירושלים כמדיניות שנועדה להקשות עליהם לקבל מעמד של אזרח. על הרשות לפעול בעניין זה ביתר שאת, שכן פערים אלו משקפים כשל בעבודתה בכל הנוגע לטיפול בבקשות להתאזרחות ופוגעים באמון הציבור בה".

עיריית ירושלים מסרה התייחסות לדוח המבקר: "הדוח המדובר עוסק בשנים קודמות ומאז חלו תמורות רבות וחיוביות בסעיפים המתוארים, בדגש לניקיון העיר. עיריית ירושלים לומדת לעומק את הדוח, מסיקה את המסקנות, שחלקן כבר בוצעו בשטח, ותמשיך לבצען ככל שניתן".