הרכבת הקלה בגילה. הדמיה: תכנית אב לתחבורה

פותחים את השנה האזרחית בהקמת תוואי הרכבת הקלה: העירייה ומשרד התחבורה מודיעים על ביצוע עבודות להכשרת תוואי הרכבת הקלה ברחוב הגננת וצביה ויצחק בגילה.

בימים הקרובים יורחבו עבודות השתית לרחובות צביה ויצחק והגננת. העבודות יתבצעו בדופן הצפונית של הרחובות הללו וימשכו כשנה.

במסגרת העבודות: יבוצעו שדרוג תשתיות, בניית קירות, בניית חניון רכבים ופיתוח לאורך הרחוב.

מועדי העבודות:

העבודות יתבצעו בימים ראשון עד חמישי בין השעות 07:00 בבוקר ועד 19:00 בערב. ייתכנו עבודות לילה נקודתיות ועליהן תצא הודעה נפרדת.

העבודות שיבוצעו ברחוב הגננת בגילה

"בכל העת יהיה מעבר בטוח להולכי רגל. תנועת התחבורה הציבורית תימשך כסדרה ותנועת הרכבים תתנהל בנתיבי התנועה הפתוחים", מסרו בעירייה.

עם השלמת ה'קו הירוק' ו'הקו הכחול' ייהנו תושבי גילה משני קווי רכבת קלה שיחברו את השכונה לרשת המסילתית של ירושלים. מגילה ה' ינוע ה'קו הירוק' לאורך רח' הגננת, דרך דב יוסף, צומת פת והרצוג לכיוון התחנה המרכזית בעוד 'הקו הכחול' ינוע מגילה ה' דרך רח' הגננת, הרוזמרין, דרך חברון, קרן היסוד והמלך ג'ורג'. לאורך השכונה ימוקמו שמונה תחנות נוסעים אשר ישמשו את שני הקווים, וחלקן יהיו צמודות לתחנות אוטובוסים.