עיריית ירושלים. צילום: שלומי כהן

מה בדיוק קורה בוועדה למסירת עבודות הפטורות ממכרז? במכתב ששלח יו"ר האופוזיציה עופר ברקוביץ' ליועץ המשפטי לעירייה אלי מלכה, נחשף כי במהלך המחצית הראשונה של שנת 2019, הועברו 490 מיליון שקל לספקים וחברות ללא מכרז.

זאת בזמן שבוועדת המכרזים עברו בזמן זה כ־350 מיליון שקל. "בעניינים אלו נדרשת הרשות המקומית להפעיל פטור זה במשורה ובפרשנות מצומצמת ולא בבחינת דרך המלך", רשם ברקוביץ' למלכה. "בפסיקת בית המשפט נקבע כי יש לראות בפטור חריג, ומכאן שיש להעדיף מקום בו ניתן לערוך מכרז על שימוש בפטור".

אולם לטענת ברקוביץ', העירייה עושה שימוש מוגזם בוועדה למסירת עבודות הפטורות ממכרז. על פי הנתונים שהציג, בין דצמבר 2018 למאי 2019, התקיימו 11 ועדות למסירת עבודות הפטורות ממכרז ונדונו בהן 344 נושאים. לעומת זאת, התקיימו רק שבע ועדות מכרזים בזמן הזה ובהן נדונו רק 59 נושאים. בנוסף, מצביע ברקוביץ' על עבודת מחקר שבה נחשף כי 70% מהזוכים במסגרת ועדת המכרזים הינם ספקים ירושלמים בעוד שבוועדת הפטור רק 47% מהזוכים הם מהעיר.

ברקוביץ'. צילום: יואב דודקביץ'

אלא שהעירייה דחתה את בקשת יו"ר האופוזיציה לבצע בדיקה מעמיקה בנושא. "היועץ המשפטי קבע כי מאחר ולא הוצגה סמכות שניתן לשייך אותה באופן ישיר לתוכן הבקשה, אזי לא קיימת זכות עיון במסמכים שהתבקשו ולכן הבקשה נדחית".

ברקוביץ': "ההתנהלות במסגרת הוועדה למסירת עבודות בפטור ממכרז היא בזבזנית, לא שקופה ואינה תקינה".

מהעירייה נמסר:  העירייה והוועדה למסירת עבודות הפטורות ממכרז פועלות בהתאם להוראות הדין ובהתאם לכללי המינהל התקין והנדרש, תוך הפעלת שיקול דעת מירבי; מתן ערך לשקיפות; לשוויון; לתחרותיות; לפומביות; ואף מעבר לנדרש בהוראת הדין".