צילום המחשה: הרצל יוסף

עיריית ירושלים החלה במסלול מהיר וחדש לקבלת הנחה בארנונה: במטרה לשפר את השירות לתושב ולצמצם ככל האפשר פנייה של התושבים לביטוח הלאומי, כל האישורים הדרושים יופקו על ידי עובדי העירייה באמצעות גישה ישירה און ליין לנתוני ביטוח לאומי. איך זה יתבצע? כל הפרטים.

עד כה, במסגרת הגשת בקשות להנחה בארנונה, נדרשו התושבים להמציא אישורים שונים מביטוח לאומי לצורך קביעת זכאותם להנחה בארנונה. בעבר, ניתן היה לקבל את אישורי הביטוח הלאומי בקבלת קהל בסניפי ביטוח לאומי, במענה הטלפוני, ובמכונות האוטומטיות באמצעות קוד אישי, כאשר היקף האישורים השנתי הוערך בכלמעלה מ- 100,000 אישורים בשנה.

מערך זה ייצר בירוקרטיה מיותרת לתושבים שנאלצו לפנות גם לביטוח הלאומי וגם לעירייה, על מנת לממש את זכאותם להנחה בארנונה. ועל כן הוחלט על מסלול חדש ומהיר.

כיצד זה יעבוד?

בעת הגשת בקשה להנחה המצריכה אישורי ביטוחי לאומי, על התושב לסמן בטופס כי הוא מצהיר על ויתור סודיות ולצרף צילום תעודת זהות, ופקיד העירייה יוציא עבורו את כל המסמכים הדרושים.

בעת הגשת בקשה שאינה מקוונת, יש למלא טופס ידני לויתור סודיות, לחתום עליו ולצרפו לבקשה – מצ"ב טופס. השירות יינתן לעלי תעודת זהות הרשומים במרשם האוכלוסין בירושלים בלבד.

"העירייה תמשיך לייעל את עבודתה, בכל הפרמטרים האפשריים, על מנת לשדרג את השירות לתושבי העיר", מסרו.

להלן דוגמא לכתב ויתור סודיות באמצעות לטופס מקוון:

 דוגמא ל"ויתור סודיות"

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון : "מדובר במהפכה בשיפור השירות לתושבי הבירה, אשר תחסוך להם זמן ותפשט את הבירוקרטיה".

מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, מאיר שפיגלר: "פרויקט הארנונה מדגיש את הרצון שלנו לצמצם בירוקרטיה ולהעניק את השירות המקסימלי לתושבים מבלי לגרום להם לעבור ממשרד אחד למשנהו".