השלט של קולנוע סמדר. צילום: פרטי

העירייה דורשת מקולנוע סמדר להסיר לאלתר את השלט בכניסה למתחם הקיים כבר במקום קרוב לשלושים שנה. לטענת האגף לפיקוח ושיטור מדובר בשלט לא תקני כיון שהוא  בצורת דגל וחורג מהמקובל.

בהתראה הרשמית שנמסרה לבעלי המקום נכתב כי על בעלי המקום להסיר את השלט תוך יומיים וכי במידה ולא יעשו כן תהיה העירייה רשאית להוריד את השלט בכוחות עצמה ולחייב את בעלי המקום בהוצאות. 

עו"ד דרור חריש, מבעלי הנכס:" אני ממש לא יכול להבין מ איזה פגם הם מצאו בשלט ומדוע פקחי העירייה נזכרו בנו פתאום. כמובן שאין לנו שום כוונה להוריד את השלט שתלוי כך עשרות שנים ולא מפריע לאיש.

"כבר כל בעיות העיר נפתרו כנראה, העיר כבר נקייה ואולי כבר לתוואי הרכבת מצאו פתרון וכל שנותר זה השלט של קולונוע סמדר שנמצא שהוא חורג באיזה פרמטר לא ברור".

מהעירייה נמסרה התגובה הבאה: "מדובר בשלט השייך לבית הקפה הפועל במקום ולא לקולנוע סמדר. התראות ניתנו כבר בשנת 2018, כעת ניתנה התראה נוספת טרם האכיפה".