מי ביוב מזוהמים מוזרמים אל מערת קבורה עתיקה: בחומה המערבית של העיר העתיקה, בין שער יפו לשער ציון, קיימת מערת קבורה מימי בית שני. אלא שעל פי לא מעט תושבים, צינור ביוב היוצא מתוך מבנה בעיר העתיקה מזרים מים מזוהמים הנפלטים אל האדמה ומחלחלים אל מערת הקבורה. כשזו מתמלאת במי הביוב, המים יוצאים מפתח המערה בחזרה אל מעל פני האדמה.

מתחם הקבורה | צילום: פרטי

מי שזועם על המצב הוא חבר המועצה אריה קינג, מחזיק תיק איכות הסביבה הטוען שקו הביוב שייך לאחת הכנסיות באזור. "כולם יודעים על זה, כל הגורמים הרשמיים הרלוונטיים", הוא אומר. "אבל בגלל שמדובר בכנסיה, אז נמנעים מלפגוע בהם, לצערי הרב".

בחודש יוני האחרון פורסם דו"ח מבקר המדינה על העיר ירושלים והתייחס אל ניהול אזורי התיירות בה, תחזוקתה וניקיונה של העיר. מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף חיים שפירא, ציין כי "התיירות היא משאב חשוב לשיפור מצבה הכלכלי של העירייה ורווחת תושבי העיר ולחיזוק מעמדה הבינלאומי. רוב התיירים שבאים לבקר בישראל (74 אחוזים) מבקרים גם בירושלים. נמצאו ליקויים רבים בניהולם ובתחזוקתם של אזורי התיירות בעיר, שעלולים לפגוע בענף התיירות וכן בתדמיתה של העיר ושל המדינה כולה, והם אינם הולמים את מעמדה של ירושלים כעיר בינלאומית".

הדו"ח קבע עוד כי "לנוכח הצורך שהעלו מומחים בתחום התיירות ראוי שהעירייה תשקול את הקמתו של גוף לניהול כולל של התיירות בעיר, ותבטיח את שילובו בתהליכי קבלת החלטות שנוגעות לאזורי התיירות, פיתוחם ותחזוקתם. על העירייה לדאוג לניקיונם של אזורי התיירות, להסרת מפגעים חזותיים ומפגעי ריח ומתקני המים הפגומים"

העירייה: "מדובר בקו ביוב פרטי שאינו שייך לנו ואנו פועלים אל מול הבעלים לפתרון הנושא".