אחד מחברי הארגון בבית המשפט. צילום: אוהד צויגנברג

הערעור ועונשו של ארגון אוהדי בית"ר: ערעורם של מספר חברי 'לה פמיליה', שהורשעו בעבירות של אלימות נגד אוהדי קבוצות יריבות נדחה וגרוע מכך מבחינתם - העונש אף הוחמר.

בית המשפט העליון, בהרכב של שלושה שופטים בראשותו של השופט נעם סולברג, פסק השבוע בערעורם של מספר חברי 'לה פמיליה', אשר הורשעו בעבירות שונות של אלימות כנגד אוהדי קבוצות יריבות, בין היתר אירוע התקיפה של אוהד הפועל הפועל ת"א יורי סדלצקי, אשר הותקף בפטיש בראשו, ונגזר עליהם עונשי מאסר בפועל.

המערערים ביקשו מבית המשפט לבחון מחדש את גזר הדין שקיבלו, אשר כלל אצל כולם תקופת מאסר בפועל, אך מרביתם התאכזבו לגלות כי בית המשפט דווקא בחר להחמיר בעונשם ולהאריך את תקופת המאסר. בהחלטתו נימק בית המשפט את עמדותיו בנוגע לארגון האוהדים הקיצוני וכתב כי "'לה פמיליה' היא 'המשפחה'.

"זו אינה משפחה ביולוגית־אורגנית, אך דומה כי היא מבקשת לסגל לעצמה לכידות וקרבה שמאפיינות תא משפחתי. לדאבון הלב, התלכדה 'לה פמיליה' בהתבסס על ערכים אנטי־סוציאליים של שנאה, גזענות ובדלנות. שנאה זו לא נותרה בגדר תחושות או מאוויי נפש בלבד; היא מומשה הן במעשיהם של המערערים דנן, הן בפעילותם של נאשמים אחרים. מעשים של תקיפה אלימה ופגיעה באנשים שחטאם הסתכם באהדתם לקבוצות כדורגל יריבות. שנאתם זו היתה שנאה לשמה, שנאת חינם".

עוד הוסיפו השופטים: "חברי 'לה פמיליה', אשר רובם אינם משתייכים לקהל העבריינים, סיגלו לעצמם באחת התנהגות עבריינית, תוך שהם מתנהלים ללא פחד ומורא. רצים ברחובה של עיר, מצויידים בכלי משחית, חדורי קרב לפגוע בכל אוהד 'יריב' שיקרה בדרכם. יחיד היה עוצר, מפחד, חושב, מסתייג; במסגרת הקבוצה, גברה התעוזה, הפחד התפוגג, השׂכל נאלם דום. הם נסחפו, התלהטו והתלכדו מאחורי רעיונות 'לה פמיליה', ופעלו ללא חת כדי להגשים את מטרותיה".