צילום: שמואל ק. רשות הטבע והגנים

בית המשפט השלום בירושלים הרשיע לאחרונה את שתי חברות נדל"ן חברה לעבודת תשתית ועפר, בפגיעה בערכי טבע מוגנים ללא היתר במסגרת עבודות פיתוח ובנייה שביצעו  בשכונת מורדות גילה בירושלים. ברשות הטבע והגנים בירכו על ההחלטה.

המקרה שבגינו הוגש כתב האישום התרחש בפברואר 2017 אז עסקו הנאשמים בעבודות פיתוח בשכונת מורדות גילה ללא היתר במסגרתן נרמסו עשרות רקפות מצויות, חצבים מצויים, סחלבים ממינים שונים וגיאופיטים המוגדרים לפי חוק כערכי טבע מוגנים. 

בעקבות עבודות אלו, שנעשו ללא ההיתר הנדרש ופגיעה בערכי הטבע המוגנים, נמסרו לידי הנאשמים צווי הפסקת עבודה מטעם רשות הטבע והגנים, על מנת למנוע את המשך הפגיעה בערכי הטבע המוגנים. על אף זאת, כעבור יומיים, הם נתפסו על ידי פקח רשות הטבע והגנים, שהם ממשיכים בעבודתם כרגיל תוך הפרת צו הדרישה לעצירת העבודות ופגיעה בערכי טבע נוספים בשטח נרחב יותר.

צילום: שמואל ק. רשות הטבע והגנים

בעקבות זאת, ומאחר ויומיים קודם לכן עוכבו לחקירה באזהרה סביב נושא זה, הוחרם לקבלן ציוד מכני הנדסי, על מנת להבטיח את עצירת העבודות. בסיומו של ההליך המשפטי הורשעו הנאשמים על סמך הודאתם.

על החברות, לרבות המנהלים שעומדים בראשן, נגזר קנס כספי בסך כולל של 70 אלף שקלים. כמו כן הושתה על הנאשמים גם התחייבות בסך כולל של 140 אלף שקלים שלא לעבור את העבירה בה הורשעו במשך 3 שנים.

ממונה חקירות ואכיפה במחוז מרכז של רשות הטבע והגנים, און וולנסי: "מדובר בעבירה סביבתית חמורה, שהיזם והקבלן ביצעו. זאת במיוחד לאור סקר טבע עירוני שנערך  כחלק מהכנת התב"ע של השכונה במסגרתו סוכם כי הקבלן נדרש לפנות לרשות הטבע והגנים לקבלת היתר מסודר ולבצע העתק של ערכי הטבע ושכבת הקרקע העליונה לטובת השימור הסביבתי".

עוד הוסיף: "הקבלן והיזם פעלו ללא היתר והחמירו את מעשיהם בכך שהמשיכו בעבודתם חרף האזהרה והדרישה להפסקת העבודות. ראוי לציין את שיתוף הפעולה עם פקחי העירייה שסייע לנו בפיקוח ובאכיפה של המקרה".