ברז מים. צילום: shuttetstock

חברת הגיחון הכריזה על מבצע עבור הצרכנים הביתיים של מטרופולין ירושלים אשר צברו חובות לתאגיד על פי סיכומים בוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה וועדת הפנים והגנת הסביבה. המבצע יתקיים בין התאריכים ה 2.4.19 עד ה 30.7.19.

במהלך תקופת המבצע יוכל כל צרכן מים וביוב ביתי אשר צבר חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים להסדיר את חובו בתנאים הבאים:

1. הצרכן יתחייב לפרוע את החוב שנצבר. לשם כך יוכל התאגיד לאפשר פריסה של עד 36 תשלומים חודשיים

2. במסגרת המבצע יימחק סכום החוב הנובע מריבית והצמדה בתנאים הבאים :

-עמידה בהסדר התשלומים שנקבע

-תשלום חיובי המים והביוב השוטפים הבאים.

3. צרכן שלא יעמוד באחד התנאים המפורטים לעיל יהא רשאי התאגיד לבטל את ההסדר.