צילום: shutterstock

מנכ״ל החברה הכלכלית, קרית ארבע הורשע לאחר שקיבל הטבות בניגוד לדין - וממשיך לכהן בתפקידו. אלון יוניאן, מנכ"ל החברה לפיתוח קריית ארבע - חברה עירונית בבעלות המועצה המקומית, הורשע במסגרת הליך משמעתי בביצוע עבירות משמעת לפי חוק יסודות התקציב לאחר "שהנהיג או הורה להנהיג (ביודעין) שינויים או הטבות בניגוד להוראות".

על פי גזר הדין, הכולל בתוכו שני אישומים: בין 2014 ל-2016 שולם ליוניאן שכר הגבוה מהשכר שאושר על ידי משרד הפנים, כל זאת בזמן שהוא לא מורה לתקן את שכרו ולהתאימו לקביעת משרד הפנים. על פי האישום השני, בין החודשים מאי 2014 לאפריל 2016 בוצע בשכרו של יוניאן, שלא כדין וללא אישור גילום מס של שווי הטבת הרכב. 

יחידת התביעות בבית הדין המשמעתי בטיעונים לעונש ביקשה להשית על המנכ״ל עונשים של נזיפה ופיטורים לאלתר "מצב בו נאשם מאשר לעצמו הטבת שכר אסורה, זו עבירה חמורה ביותר. הנהגת השכר האסורה בוצעה בשני אופנים והתפרסה על תקופה ארוכה; היקף החריגה גבוה מאד. לפיכך אמצעי המשמעת של פיטורים להרחקה לפרקי זמן משמעותיים הינם אמצעים הולמים בנסיבות העניין".

עוד נטען על ידי התביעה כי "ככל שהנאשם לא יפוטר ולא יפסל לפרקי זמן משמעותיים – תיפגענה תכליות חוק יסודות התקציב ותכליות הדין המשמעתי, שהן שמירה על תדמית השירות הציבורי, והרתעת עובדים אחרים מביצוע מעשים דומים".

במהלך הדיון ציין יוניאן כי הוא מתחרט על מעשיו והחזיר את הכסף באופן מיידי. 

"מימד של חומרה מתווסף למעשיו של הנאשם נוכח מעמדו הבכיר כמנכ"ל החברה לפיתוח קרית ארבע. תפקיד זה דרש ממנו אחריות רבה והעניק לו מידת אמון בלתי מסויגת מצד הממונים עליו ומצד הציבור בכללותו", נכתב בגזר הדין על ידי הרכב בית הדין, שהסתפק בהטלת עונש של נזיפה והורדה בשתי דרגות למשך שנתיים.

אלון יוניאן נמסר בתגובה: "אין קשר בינה לבין המציאות. כמו כן הכספים הוחזרו עוד לפני ההליך המשפטי, בניגוד למה שמופיע בכתבה. חשוב לציין שלא אני זה שקבע את שכרי. מדובר בטעות של משהו אחר ולא שלי וגם זה מופיע בפסק הדין אך לא הוזכר בכתבה.

"פסק הדין איננו חלוט שכן אני זכאי לערער עליו. עמדת יועצי המשפטיים היא שפסק הדין שגוי גם עובדתית וגם משפטית ולכן סיכויי הערעור גבוהים".