מש"מ צור באהר. צילום: ענת יורובסקי

מרכז שירות משולב הוקם בשכונת צור באהר: המרכז יספק לתושבי השכונה שירותי משטרה, גופי חירום, ועירייה.

במרכז השירות המשולב, שהוקם בכניסה לשכונה, יפעלו שירותי משטרה, מד"א, כבאות והצלה, כמו גם שירותי עירייה ורשות האוכלוסים וההגירה.

הקמת מרכז השירות המשולב (מש"מ) בצור בהאר מצטרפת ל-5 מרכזים דומים שהוקמו בשנים האחרונות בשכונות ערביות נוספות בעיר. זאת, במטרה לחזק את קשר התושבים במזרח העיר עם שירותי המשטרה והרשויות השונות, ולהקל עליהם בקבלת שירותים אלה.

מש"מ צור באהר. צילום: ענת יורובסקי

מפקד מחוז ירושלים ניצב דורון ידיד: "תפקידנו הוא לתת בטחון אישי לכל אחד ואחת. האוכלוסייה במזרח ירושלים לא זכתה במהלך השנים לשירותי משטרה נגישים. בשנים האחרונות, הוקמו 5 מש"מים בשכונות הערביות במזרח העיר. תפקידם לחבר את תושבי המש"מים למשטרה ולרשויות. השוטרים במש"מ לא עוסקים באכיפה, סדר היום הראשוני שלהם הוא סיוע לציבור.

"הם מקבלים מגוון של פעולות שתכליתם לחבר את התושבים לרשויות. אנחנו מלמדים במש"מים עברית, הרצאות בנושא אלימות, נהיגה. יוצרים תדמית של משטרה חיובית, לא רק משטרה שאוכפת חוק. המש"מ הזה הוא דוגמה ומופת להתנהלות המשמים במזרח ומערב ירושלים. המבנה הוקם מתקציב המשטרה בסיוע העירייה. אנחנו צריכים להקים עוד מש"מים, יש לנו שטח בסילוואן בו אנו מצפים להקים מבנה גם שם. מי יתן והמרכז הזה יתן שיוויון לתושבים שגרים בעיר הזו".