בית ספר בקרוואנים. אין מעקב | צילום: שלומי כהן

עיריית ירושלים מקצה באופן שוטף נכסים רבים לעמותות, בתי כנסת, מוסדות חינוך ועוד בכל רחבי העיר. כמה הם שווים? מתברר שאיש אינו יודע, שכן אין לכיכר ספרא הערכות שמאי על הנכסים שהיא מחלקת לגופים השונים. כך נוצר מצב בעייתי שלא מאפשר לאמוד את הערך המצטבר של ההקצאות לכל נושא ולכל מגזר.

בנוסף, בהיעדר נתונים מסודרים אי אפשר להכניס את המבנים הללו לתחשיבים של נכסי הרשות המקומית ואין מעקב אחרי ערכם של הנכסים.

העירייה מחזיקה במאות נכסים בשווי מצטבר של מאות מיליוני שקלים. כל שנה היא מקצה את מיטב המבנים שברשותה לקידום מטרות מגוונות ולרווחת עמותות שעומדות בקריטריונים. כל ארגון או מוסד שמבקש הקצאה נדרש להגיש בקשה מפורטת עם כל האישורים הנדרשים על פעילותו, ואלה נבדקים בצורה מסודרת כדי לקבוע אם הוא זכאי לסיוע יקר הערך.

"ההקצאות עצמן חשובות ונדרשות. הבעיה היא שלכל מבנה יש ערך, ומן הראוי שלצד כל חוות הדעת שמוגשות לוועדת ההקצאות תדרוש העירייה לצרף גם חוות דעת שמאית, שתכלול הערכה מפורטת של שווי הנכס המדובר", אומרת חברת המועצה לורה ורטון. "כך בשלב הראשון לפחות נדע מה שווי הנכסים שמקצים לכל תחום, ובשלב מאוחר יותר ניתן יהיה להוסיף את ההקצאות לכלל תקציבי התמיכה המחולקים לציבור.

"לא ייתכן שגוף או עמותה יימצאו זכאים להקצאה של נכס בלי שיילקח בחשבון הסכום הכולל של התמיכה העירונית בהם", מוסיפה חברת המועצה. "פניתי למשרד הפנים וביקשתי שיבחנו הוספת דרישה זו".

העירייה: "על פי הנוהל, הקצאת מקרקעין או מתן רשות שימוש במבנים מתבצעת ללא תמורה או בתמורה סמלית, ולכן אין משמעות להוצאת שומה. הליך שכזה בגין כל נכס מוקצה תעלה לקופת העירייה סכומים לא מבוטלים, ללא שום ערך מוסף לקבלת החלטות בוועדת הקצאות. הטענה כי לעירייה אין בסיס כספי לשווי נכסים אינה מדויקת, כיוון שלצורך ביטוח נכסים עירוניים מגדירים ערך כינון לנכסים".