יום ירושלים (ארכיון). צילום: אלכס קולומויסקי

בית המשפט העליון דחה את העתירה שהוגשה על ידי עמותת השמאל 'עיר עמים' נגד ההחלטה לאפשר את קיום מצעד הדגלים המסורתי ביום ירושלים. העתירה הוגשה נגד עמותת ״עם כלביא", מפקד מחוז ירושלים ועיריית ירושלים.

השופטים סולבר, וילנר וגרוסקופף ציינו בהחלטתם: "התלבטנו בסוגיית זכות העמידה של העותרים. בעתירה נטען על רבבות מתושבי הרובע המוסלמי בעיר העתיקה אשר נפגעים ממצעד ריקוד הדגלים, אך אף אחד מהם לא ראה להגיש עתירה לבית משפט זה. העותרים, דורשי טובתם, עשו כן במקומם. ב"כ העותרים טען כי מוסלמים בעיר העתיקה חוששים מלעתור. קשה להלום טענה זו, שעה שאנו דנים בעתירות של תושבי העיר העתיקה בירושלים. מלאכת האיזון שבין שמירה על זכותם של הצועדים לחופש הביטוי, לבין צמצום הפגיעה בתושבי הרובע המוסלמי, איננה פשוטה כלל ועיקר. הדברים נכונים ביתר שאת, על רקע הרגישות המיוחדת שעליה מצביעים העותרים, הנובעת ממועד המצעד, בחפיפה לשלהי חודש הרמדאן. המשטרה נטלה על עצמה משימה מורכבת וקשה. זו חובתה. לא ראינו סיבה טובה לומר למשטרה כי איננה מסוגלת לעמוד במשימה. כפי שיפורט להלן, בנסיבות העניין אין עילה להתערבותנו"

כאמור, העתירה שהוגשה בחודש אפריל השנה, ביקשה למנוע את מעבר צעדת הדגלים, המתקיימת מידי שנה ביום ירושלים ברובע המוסלמי. העותרים טענו כי החפיפה בין מועד הצעידה לבין ציון צום הרמאדן השנה עלולים לפגוע בסוחרים בסביבת העיר העתיקה, לפגוע בשגרת החיים הרגילה ברבוע ולהשפיע על מידת העומס בימי הרמדאן באזור הר הבית. 

עו"ד נתי רום המייצג את עמותת "עם כלביא" מארגנת מצעד ריקוד הדגלים: "אנו מברכים את עם ישראל על דחיית עתירת ארגון השמאל הקיצוני עיר עמים לבטל את ריקוד הדגלים ביום ירושלים.  בית המשפט קיבל את עמדתינו במלואה ואף השית על ארגון עיר עמים הוצאות דבר שמעיד כאלף עדים על צדקת דברינו.

"אנו מקווים שגם העותרים יחד עם כל עם ישראל יצטרפו אלינו וליותר ממאה אלף החוגגים שישתתפו בצעדה לחגוג את יום חגה של ירושלים"/