פועלי בניין בירושלים. במקצועות הפיזיים השחיקה גדולה יותר. צילום: אלכס קולומויסקי

עובדים ומאושרים: סקר של גיאוקרטוגרפיה, שנערך עבור 'קרן מעגלים', אומנם מגלה שמעט יותר מ־12 אחוז מתושבי ירושלים מרגישים שחוקים בעבודתם, אלא שמהשוואה לאזורים אחרים בארץ מתברר כי המצב בבירה הוא הטוב ביותר, ובגדול.

כי על פי אותו סקר, 45 אחוז מתושבי המרכז מרגישים שהעבודה מוציאה מהם כוחות עד כדי שחיקה, וכך גם 43 אחוז מתושבי הדרום ו־37.9 אחוז מתושבי הצפון.

הסקר, שנערך כאמור עבור 'קרן מעגלים', חושף שהממוצע הארצי של שיעור המדווחים על הרגשת שחיקה עומד על 41 אחוז. 'קרן מעגלים' פועלת למען הכשרת עובדים שחוקים באמצעות קורסי הסבה או שדרוג מקצועי.

הסקר כלל מדגם מייצג של 500 משיבים, גברים ונשים שהם מדגם מייצג של האוכלוסייה השכירה הבוגרת בישראל (יהודים וערבים), ובדק את רמת שביעות הרצון שלהם מהמקצוע שבו הם עוסקים, אם הם מרגישים שחוקים, אם הם מאמינים שיעבדו באותו המקצוע עד הפנסיה וכמה ימי עבודה הם מפסידים בשנה עקב מחלה.

עוד נתונים מעניינים מן הסקר: שיעור דומה של נשים וגברים מדווחים על תחושת שחיקה: 44.41 אחוז מהנשים ו־49.9 אחוז מהגברים.

בנוגע לגברים: 34.7 אחוז מדווחים כי נעדרו מהעבודה בין 11 ל־26 ימים עקב מחלה. 70.4 אחוז מהם היו שמחים לעבור קורס הסבה למקצוע אחר. שיעור גבוה יותר של נשים השיבו כי הן מעוניינות לשדרג או לרכוש מקצוע נוסף: 75.7 אחוז מהנשים לעומת 64.8 אחוז מהגברים.

כמו כן התברר מהממצאים כי ככל שרמת ההשכלה נמוכה יותר כך רמת השחיקה גבוהה יותר.

בפילוח לפי רמת השכלה, 48.9 אחוז מבעלי השכלה תיכונית השיבו שהם שחוקים, לעומת 37.5 אחוז מבעלי השכלה אקדמית.

בפילוח לפי ענפי תעסוקה עלה כי 49.2 אחוז מהמשיבים שהם עובדי ייצור מדווחים שהם שחוקים, וכך גם 38.6 אחוז מהמשיבים שהם טכנאים וחשמלאים ו־32.8 מהמשיבים שהם עובדי חינוך.