צילום המחשה: shutterstock

בשורות רעות: משרד הפנים הודיע כי שיעור העלאת הארנונה בשנת 2020 בכל הרשויות המקומיות, ובהן הרצליה יעמוד על 2.58 אחוז. שיעור חד מהמלצת המשרד אשתקד

שיעור ההעלאה נקבע ביחס לשנה הנוכחית והוא חל על כל סוגי הנכסים בתחומן של הרשויות המקומיות. העלאת הארנונה הצפויה תואמת את נוסחת העדכון הקבועה בחוק ואשר מורה על עדכון הארנונה בשיעור של הסכום המתקבל מחיבור של מחצית שיעור עדכון המדד ומחצית שיעור עדכון מדד השכר הציבורי.

עם זאת, ההעלאה טעונה אישור של מועצת הרשות המקומית במסגרת צו המסים השנתי, ובסמכותה של המועצה להחליט על הגשת בקשה לשר הפנים ולשר האוצר לאישור העלאת ארנונה בשיעור גבוה יותר או נמוך יותר מזה שנקבע על פי נוסחת העדכון.

לפני כשנה הורה משרד הפנים לרשויות המקומיות להסתפק בשנת 2019 בהעלאת ארנונה אוטומטית בשיעור של 0.32 אחוז בלבד.