ביקור חולים. צילום: שלומי כהן

הקרב על הצלת נכסי 'ביקור חולים': בית הדין הרבני בעיר נעתר לאחרונה לבקשת הממונה על ההקדשות, עו"ד רחל שקרג'י, והחליט למנות מנהל מיוחד לנכסי בית החולים ביקור חולים. אף שבית החולים עצמו כבר נסגר, הוא מחזיק ב'אשכול הקדשות' ענק של עשרות נכסי נדל"ן בכל רחבי העיר, כולל שני הבניינים המפורסמים שבהם פעל המוסד הרפואי עצמו ברחוב הנביאים פינת שטראוס. השווי הכולל של הנכסים הללו מוערך במאות מיליוני שקלים, אם לא למעלה מזה.

מהדיון בבית הדין עולה תמונה מדאיגה של אובדן שליטה ובקרה על הרכוש הרב ועל הרווחים ממנו. מתברר שחבר הנאמנים של הקדשות 'ביקור חולים' לא התכנס למעלה מעשור ושנאמן ההקדשות, הרב שמעון חיים כהן, נותר הנאמן הפעיל היחיד. הוא עצמו הצהיר בפני בית הדין כי מעולם לא עסק בניהול אשכול ההקדשות וכי הוא אינו יודע מהי מצבת ההקדשות ש'ביקור חולים' זכאית ליהנות מפירותיהם ומה מצבם הפיזי והמשפטי של הנכסים.

אם לא די בזה, במסגרת הליך הפירוק של עמותת בית החולים ביקש המפרק מבית המשפט המחוזי לבטל חלק מההקדשות כדי שישמשו לפירעון חובות העמותה. טענתו היתה שהם כוננו באופן פיקטיבי ואינן תקפות.

לאור זאת קיבל בית הדין את בקשתה של עו"ד שקרג'י והורה על מינוי מנהל מיוחד להקדשות 'ביקור חולים'. בנוסף יפעל בית הדין לקבוע מטרות מעודכנות להקדשות הללו, ואמות מידה לחלוקת ההכנסות מהם.

המנהל המיוחד יהיה עו"ד רם ז'אן, ממשרד 'עמר, רייטר, ז'אן, שוכטוביץ ושות'' בבני ברק. ז'אן הוסמך לקבל את כל הסמכויות על נכסי ההקדשות, לרבות אפוטרופסות, ונקבע כי הוא יפעל להצטרף כצד להליכי הפירוק של בית החולים בבית המשפט המחוזי בעיר. במקביל יידרש להכין בתוך שלושה חודשים דו"ח ראשוני לבית הדין על פירוט כל הנכסים ומצבם הפיזי, התכנוני והמשפטי.