ברוכיאן. צילום: שלומי כהן

אמנון ברוכיאן, יו"ר ועד העובדים בהדסה, יפצה מנהל מטבח בבית החולים הדסה הר הצופים בסכום של 30 אלף שקל. הסיבה: "התנהלותו הבעייתית". כך על פי פסיקת בית הדין האזורי לעבודה. התביעה, שהוגשה לפני כמעט עשור נגד הנהלת הדסה וברוכיאן, הסתיימה לאחרונה בפסיקה שעל פיה קבע הרכב השופטים כי יו"ר הוועד חרג מסמכויותיו.

"הנתבע פעל באופן אישי הן מתוך מניעים ששמירה על זכויות עובדים לכל הפחות אינה עיקרם, כאשר גם אם היו המניעים כשרים, הרי הצעדים שננקטו היו חריגים, גם לשיטתו, אגרסיביים ופוגעניים כלפי התובע הרבה למעלה מן הצורך".

התובע הוא כאמור מנהל מטבח בהדסה הר הצופים, כשבמסגרת תפקידו התקבלו בהנהלה תלונות בנוגע ליחסיו האישיים עם עובדיו. לנוכח תלונות אלו החליטה הנהלת הדסה להעביר את העובד למחלקה אחרת, אלא שכאן, לטענת העובד, פעל ברוכיאן תחת כובעו כיו"ר ועד העובדים במטרה להדיחו וזאת ממניעים אישיים. שיא היחסים העכורים בין השניים, כפי שעולה מהדיונים בבית הדין, הגיע כאשר ברוכיאן הפיץ מייל שהכפיש את העובד ולטענת העובד אף שלח 'שליחים' להפיץ את המכתב.

"בשנה האחרונה הגיעו להנהלת בית החולים ולמשרדי הוועד תלונות קשות וחמורות נגד התנהלותם של מנהל המטבח והטבח כלפי עובדי המוסד, שבעקבותיהן קיים ועד העובדים בשבועות האחרונים בדיקה ובירור עם כל העובדים שהתלוננו", נכתב במכתב שהופץ. "מהבירור עולה תמונה קשה של התעמרות השניים בעובדים, הכוללת דיבור מעליב ומשפיל כולל גסויות".

ברוכיאן טען בבית הדין כי הפעלת הסמכות ללחוץ להדחת מנהל המטבח היתה לטובת כלל העובדים. "לכאורה ניתן היה לסבור כי אכן הוצאת המודעה מטרתה היתה להגן על העובדים מפני התנהלותו של התובע, וברור מדוע היה מקום להעדיף את האינטרס לכאורה של העובדים על פני האינטרס של התובע", אמרו השופטים. "אלא שמספר נסיבות הובילו אותנו למסקנה כי פעולת ברוכיאן נבעה בראש ובראשונה כ'ענישה' על סירובו לשתף פעולה עם רצונותיו כיו"ר הוועד ועל מנת לסלקו מן הדרך, כאשר הטענות המעורפלות בדבר ההגנה על העובדים מול התנהלותו של התובע שימשו ככסות לכך". הרכב השופטים ציין כי "לא שוכנענו שהנתבע הגן על אינטרסים לגיטימיים כלשהם של קבוצת עובדים כלשהי אלא על אינטרסים לא לגיטימיים של עובדים ספציפיים שחפץ בטובתם".

מפסק הדין עולה כי ברוכיאן ביקש לקדם עובד במטבח למשרת 'ראש מדור'. מעדותו של יו"ר הוועד הובהר כי אין כל כוונה לשנות את תוכן תפקידו אלא רק להביא לכך שיתווסף לו שכר.

מקרה נוסף של התערבותו של ברוכיאן במצבת העובדים עלה כאשר 'לחץ' על מנהל המטבח לקבל קרובת משפחה לעבודה, אך המנהל סירב מאחר שזו ציינה כי אינה יכולה לעבוד במשמרות ערב.