הרופאים בהדסה שובתים. צילום: אלכס קולומויסקי

בתי החולים הדסה בירושלים יפעלו החל מהיום ועד להודעה חדשה במתכונת שבת וחג. ההסתדרות הרפואית בישראל פרסמה הודעה והנחיות למטופלי בתי החולים.

להלן ההנחיות: 

"אנו עושים הכול על מנת שמטופלים לא ייפגעו מהצעדים הארגוניים שיינקטו. באם מצא הרופא כי הטיפול במטופל הינו דחוף ואיננו סובל דיחוי הוא חייב לטפל בו. כל מטופל המגיע לחדר מיון זכאי להיבדק על ידי רופא", נמסר מההסתדרות. 

1.מקרים דחופים - טיפולי חירום: טיפול נמרץ, חדרי מיון, חדרי לידה ופגיות, כפי שניתנים במתכונת שבת וחג, כך גם יינתנו במהלך השביתה.

הבהרה- מלר"ד:           
בימי שביתה מלאה, המלר"דים עובדים במתכונת שבת מתוגברת.

התגבור יינתן ע"י סטאז'רים והצוות האורגני, על-פי שיקול דעת מנהל המלר"ד ובתיאום עם ועד הרופאים. בכל מקרה חריג ניתן לפנות לוועדת החריגים המקומית בבית החולים שתכריע האם לתגבר ברופאים נוספים.

2. פרוצדורות, ניתוחים וניתוחים קיסריים מתוכננים: יופנו לוועדת החריגים המקומית בבית החולים.

3.טיפולים שוטפים במכונים ומחלקות אשפוז יום:

-בעת שביתה כללית לא יינתן טיפול. מקרים דחופים יופנו למלר"ד.

-טיפולים כירורגיים באשפוז יום, דינם כדין חדרי ניתוח.

-טיפולים אונקולוגים במסגרת אשפוז יום אונקולוגי/המטולוגי יינתנו כרגיל

4. ססיות ושירותי שר"פ: בעת שביתה כללית בביה"ח- לא יבוצעו ססיות ולא יינתו שירותי שר"פ

5. הוראה: לא תתקיים כל פעילות הוראתית

6. אשפוז יום פסיכיאטרי:

-ישבות בימי שביתה כללית.

7. טיפולי V.F הפריה חוץ גופית:

-יופנו לועדת חריגים.

8. ועדות רפואיות:

-ועדות להפסקת הריון- בעת השבתה כוללת דינן כדין עבודה בשבת.

9. אונקולוגיה:

-ניתוחים אונקולוגיים - יבוצעו באישור ועדת חריגים.

-טיפולים אונקולוגיים (גם במסגרת אשפוז יום) - יבוצעו כרגיל בימי שביתה כללית.

10. דיאליזה:

-שירותי דיאליזה – יבוצעו כרגיל בימי שביתה כללית.

11. תקני צה"ל/ קהילה:

-כאשר למחלקה תקן למתן שירות בקהילה-

-אם הרופא מקבל את שכרו באופן מלא מבית החולים- ישבות

-אם הרופא מקבל חלק משכרו מהקופה - ישבות בבית החולים ויעבוד בקהילה

-מרפאות צה"ליות בביה"ח יושבתו בעת שביתה כללית בביה"ח.

12. רפואת שיניים- תתקיים במתכונת שבת

-המרפאות יעניקו שירותי עזרה ראשונה בלבד

-לא תתקיים פעילות אלקטיבית במרפאות

-לא יבוצעו ניתוחים אלקטיביים בחדרי הניתוח

-לא תתקיים כל פעילות הוראתית


מהדסה נמסר: "מנכ״ל הדסה, פרופ׳ זאב רוטשטיין, שב ומבקש מרופאי בית החולים לגלות אחריות לשלומם של מטופליהם ולסיים את השביתה שתוצאותיה תהיינה לבטח הרסניות לבית החולים וישאירו חותם למשך זמן רב. זאת בוודאי לאחר הבטחת סגן שר הבריאות לקליטת המתמחים עד מרץ. כך מתייתרת השביתה. יש להגיע להחלטות משותפות באשר לשכר הרופאים האקדמים הבכירים במו״מ ולא בדרך כה פוגענית ומיותרת עבור כולם".