צילום מסך מתוך הסרטון של משרד השיכון

אחרי הסרטון באה ההתנצלות: מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון בנימין דרייפוס, שיגר לפני שעה קלה מכתב התנצלות לראש העירייה משה ליאון, בעקבות הסרטון שפרסם המשרד ועורר זעם בכיכר ספרא, כפי שפורסם במיינט ירושלים.

"הסרטון כפי שהופץ בשעות האחרונות לא קיבל אישור מהגורמים המוסמכים במשרד", כתב המנכ"ל במכתבו. לדבריו, "תוכן הסרטון לא אושר על ידי ומי מטעמי, ובוודאי שלא על ידי השרה או מי מטעמה. הסרטון כפי שהופץ לא היה מקבל אישור שכזה. אני מצר על כך ומתנצל על עגמת הנפש שנגרמה".

המכתב שנשלח לליאון

לדברי דרייפוס, "כל הנוגעים בדבר הכנת והפצת הסרטון טרם אישורו ננזפו ונקראו לשיחת הבהרה, והמשרד יערוך תחקיר מקיף בנושא. במקביל, הנחיתי את עובדי המשרד לפעול בכל דרך על מנת להוריד את הסרטון מהרשת". דרייפוס הדגיש, "משרד הבינוי והשיכון מכיר ומוקיר את תושבי ירושלים ומשקיע מאמצים ומשאבים רבים על מנת לפתחה ולדאוג לרווחת תושביה".