לוויה. "יש חשש שכבוד המתים ייפגע". צילום: שאול גולן

בלי טלפונים חכמים, עם נשים צנועות בבית - אלו אמורים להיות מעכשיו תנאי הקבלה לעבודה בחברה קדישא, לפחות על פי הרב שמואל אליעזר שטרן, רבה של בני ברק

עובדי החברות קדישא בירושלים נוהגים מזה עשרות שנים לקיים יום צום מדי שנה בתאריך ז' באדר. במהלך הצום מקיימים הקברנים ועובדי החברה קדישא יום תפילה ומבקשים סליחה מהנפטרים אם פגעו בהם במהלך הליך הקבורה. לקראת הצום שחל בשבוע שעבר הגיעו ראשי הארגונים ללשכתו של הרב שטרן, שהחליט לרענן את הכללים של עובדי החברה קדישא לקראת השנה החדשה.

התנזרות מוחלטת

הרב שטרן פסק כי על ראשי הארגונים להעסיק אך ורק עובדים שנשותיהם מקפידות על גדרי צניעות מחמירים. "המתעסקים בקבורה יהיו אנשים אשר יראתם קודמת לחכמתם ומקפידים על גדרי צניעות נשותיהם וביתם כהלכה", כתב במכתב שפרסם. עוד כתב שטרן כי על אנשי החברה קדישא ייאסר השימוש בסמארטפונים ובמכשירים חכמים. "ראוי להקפיד כי אנשי החברא קדישא יהיו יראים ושלמים, כולל התנזרות מוחלטת מהכלים המשחיתים". כמו כן הרב המליץ על העסקת עובדים אשר מקפידים שלא לגלח את זקנם

על היום המיוחד לאנשי החברה קדישא הסביר גם הרב בן ציון הכהן קוק, ראש 'בית הוראה הכללי בירושלים'. לדבריו, הבחירה ביום השביעי בחודש אדר ליום החברה קדישא הכללי איננה מקרית - זהו יום הולדתו ופטירתו של משה רבנו. "מדובר ביום של חשבון נפש בכל קהילות ישראל עבור העוסקים בכבוד המת, כלומר במצוות הקבורה, סוקרים את השנה האחרונה ומסיקים מסקנות להבא", כתב באחד מספריו.

ועוד הוסיף: "היות שיש חשש שכבודם של המתים נפגע בתהליך הרגיש של הקבורה, עבור אנשי החברה קדישא זהו יום של תענית ובקשת מחילה מהנפטרים. סמוך לחלקות שבהן נקברו הנפטרים במהלך השנה האחרונה אומרים תפילה מיוחדת עם בקשת מחילה כללית".

לצד זאת ממליץ הרב קוק לאנשי החברה קדישא להקפיד ביום הזה להעשיר את הידע בהלכות הקבורה וכבוד המת, כשאת הצום חותמים בערב בסעודת מצווה עם דברי תורה והלכה. "הבסיס להקפדה על כבוד המת הוא האמונה היהודית הבסיסית שהמת הוא לא רק גוף שהיה ואיננו. לאחר המוות מתחילים החיים האמיתיים, חיי הנצח של הנשמה", סיכם הרב.