צילום: shutterstock

הבוקר (יום ג') פרסם דובר צה"ל את נתוני הגיוס והשירות בערים בישראל בחתך האזורי וכמו כן גם בירושלים לשנת 2018. מבין מאות בתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים בארץ, ממוקמים בעשירייה חמישה בתי ספר ירושלמים – תיכון בויאר, תורני ניסויי הרטמן, תיכון ליד"ה, הרטמן בנות ותורני ניסויי בנות פלך.

יש לציין כי הנתונים המוצגים הינם עבור ילדי שנתון 1997 שמרביתם התגייסו בשנת 2015 ומשתחררים השנה. הנתונים הינם עבור חייבי גיוס בלבד ודירוג הערים מתייחס לערים בהן פוטנציאל המתגייסים הוא מעל 100. שיעור היציאה לקצונה מחושב מתוך משתחררי 2017.

מבין עשרה בתי הספר הממלכתיים דתיים המובילים בארץ לגברים, ממקום תיכון תורני ניסויי הרטמן במקום השישי עם 96.2 אחוזי גיוס כאשר מתוכן 18.4 אחוז המשיכו לקצונה. מבין עשרה בתי הספר הממלכתיים המובילים בארץ לגברים גם תיכון בויאר בבית וגן מוקם ברשימה עם 95.1 אחוז גיוס כאשר 22.9 אחוז המשיכו לקצונה.

10 בתי ספר ממלכתיים דתיים מובילים - גברים

10 בתי ספר ממלכתיים מובילים - גברים

מבין עשרה בתי הספר הממלכתיים המובילים בארץ לנשים, ממקום תיכון ליד האוניברסיטה במקום השביעי עם 98.8 אחוז גיוס, כאשר מתוכם 13.3 אחוז המשיכו לקצונה. מבין עשרה בתי הספר הממלכתיים דתיים המובילים בארץ לנשים, הרטמן בנות במקום השלישי עם 75.5 אחוז כאשר מתוכם 3 אחוז המשיכו לקצונה, אחריו במקום הרביעי תורני נסויי בנות פלך עם 78.8 אחוז כאשר 13 אחוז המשיכו לקצונה.

10 בתי ספר ממלכתיים מובילים - נשים

10 בתי ספר ממלכתיים דתיים מובילים - נשים