הרכבת הקלה. בעיה חדשה. צילום: שלומי כהן

האוניברסיטה העברית נגד הרכבת הקלה: מסמך שהגיע לידי מיינט ירושלים חושף כי בימים האחרונים פנה נשיא האוניברסיטה העברית, פרופ' אשר כהן, במכתב לשרי התחבורה והאוצר ישראל כץ ומשה כחלון ולראש העירייה ניר ברקת, שבו הוא מביע את חששו ממעבר רכבת קלה בקמפוס גבעת רם בטענה שהדבר עלול לפגוע במחקרים ובעתיד המדעי פורץ הדרך באוניברסיטה.

שוק חשמלי

במכתב מציין פרופ' כהן את הסיכון הכרוך במעבר רכבת קלה בתוך קמפוס האוניברסיטה ואת ההשלכות מרחיקות הלכת על מחקרים ותהליכים מדעיים שנעשים בין כותלי הקמפוס.

"הרכבת צפויה לעבור בתוך הקמפוס לכל אורכו, סמוך מאוד, באזורים מסוימים במרחק של כ־30 מטר בלבד, למעבדות שבהן ציוד מדידה רגיש. מעבר רכבת בקמפוס לכל אורכו עלול לגרום להשפעות שליליות רבות (שטחי חניה, דרכי גישה). אף אנו מכירים בכך שהיתרונות בהקמת הרכבת עלולים לחייב את הנזקים הללו, אולם לא בכל הקשור לפגיעה האנושה שעלולה להיגרם למחקר המדעי שנעשה בקמפוס", הוא כותב, ומסביר: "מעבר רכבת קלה המונעת בחשמל במקביל למבנים שבהם ממוקמות מעבדות מחקר עלול לגרום נזקים רבים למחקר באוניברסיטה. הפגיעה העיקרית היא בשיבושים והטיות של ציוד מחקר ומדידות כתוצאה מזרמים תועים, שדות אלקטרומגנטיים וויברציות".

בהמשך המכתב מציין פרופ' כהן כי האוניברסיטה העברית תחתום על מסמך שיתוף פעולה עם צוות תוכנית אב לתחבורה רק אם מעבר הרכבת הקלה בקמפוס יעמוד בסטנדרטים שהאוניברסיטה תציב: "האוניברסיטה תחתום על שיתוף הפעולה עם הצוות אם יינקטו הצעדים הסבירים על מנת שהמחקר הקיים והעתידי לא ייפגעו כתוצאה ממעבר הרכבת הקלה בקמפוס. לא נוכל לחתום על מסמך אשר מעמיד בספק את עתיד המפעל המחקרי שמתקיים ויתקיים בקמפוס ואשר מתוכנן להתפתח באופן משמעותי בשנים הקרובות".  

אם לא די במכתבו של נשיא האוניברסיטה, גם המועצה להשכלה גבוהה פנתה למספר גורמים והביעה את חששה מפגיעה במחקרים שנעשים בשטח המוסד האקדמי: "בהתאם לממצאים שהציגה האוניברסיטה, שמהם עולה כי על בסיס מדידות שנערכו על הקו הקיים של הרכבת הקלה יש ערכים חריגים אשר מצביעים כי בשלב ההקמה וההרצה של קו הרכבת בקמפוס ספרא יכולה להיות פגיעה במכשירים ובמעבדות מחקר של האוניברסיטה, אנו שותפים לחשש האוניברסיטה כי הפעלה והרצה של קו הרכבת הקלה עשויות לפגוע במכשירים ובמעבדות מחקר".

משדר התחבורה: "הפעלת הרכבת הקלה מבוצעת במסגרת תקנות מאושרות של המשרד להגנת הסביבה ועומדת בסטנדרטים הנדרשים. בין הפעולות המבוצעות נכללים גם פתרונות הנדסיים כגון מיגון אקוסטי למבנים בעלי רגישות מיוחדת, טיפול בזרמים תועים וכדומה. משרד התחבורה לוקח בחשבון את טענות נשיא האוניברסיטה ויפעל בהתאם כדי למנוע פגיעה או נזק למוסד האקדמי".