המחסור אינו נובע מאפליה. צילום: גיל יוחנן

בית המשפט המחוזי בעיר דחה לאחרונה את בקשתם של הורים ממזרח ירושלים להגיש תביעה ייצוגית נגד העירייה והמדינה על אפליה על רקע של מחסור בכיתות לימוד. ההורים טענו כי בכיכר ספרא מפלים את ילדיהם על רקע היותם ערבים, אך בית המשפט קבע: המחסור קיים, אך אין אפליה על רקע גזעני

בבקשה שהוגשה לבית המשפט נכתב כי רבים מערביי מזרח ירושלים רושמים את ילדיהם לבתי ספר פרטיים בשל היעדר מקום במוסדות החינוך הרשמיים באזור מגוריהם מאחר שקיים מחסור חמור בכיתות לימוד

ההורים טוענים כי עלות הרישום ושכר הלימוד בבתי הספר הפרטיים עומדים על אלפי שקלים בשנה ויותר, סכומים שבגללם הם מבקשים כעת פיצוי בטענה שהעירייה והמדינה הפרו באופן מתמשך את חוק איסור האפליה בכך שלא העמידו די כיתות לימוד לטובת ציבור ערביי מזרח ירושלים

ההליך נמצא על שולחנו של בית המשפט זה מספר שנים. במהלך זמן זה נודע כי קבוצה נוספת של הורים ירושלמים, שבה יהודים וערבים, עתרה לבג"ץ וטענה לחוסר תקצוב של כיתות לימוד בעיר

העירייה והמדינה טענו כי יש זיקה בין ההליכים, ועל כן בית המשפט בחר להשהות את בקשת התביעה הייצוגית, אך בהיעדר התקדמות בבג"ץ החליט בית המשפט לשוב ולעסוק בבקשה, שאותה, כאמור, דחה בשבוע שעבר.

בעוד בית המשפט הכיר כי אכן בתקופה הרלוונטית לבקשה התקיים מחסור מתמשך בכיתות לימוד במזרח העיר, דבר אשר פגע בזכותם של הילדים לחינוך רשמי חינם ואילץ את הוריהם לרשום אותם לבתי ספר פרטיים, הוא דחה את הטענה כי הסיבה לכך בסיסה באפליה כלפי האוכלוסייה הערבית. בית המשפט ציין כי התובעים לא הוכיחו שהוקמו כיתות לימוד לתלמידים יהודים באותו אזור חינוך רשמי וכי המדינה והעירייה נתנו מענה טוב יותר לציבור היהודי, ולכן לא מדובר באפליה על רקע היותם ערבים

את עיריית ירושלים ייצג עו"ד אורי הברמן ממשרד שרקון, בן־עמי, אשר את נאמן, קינן ושות'.