חגית משה. צילום: יואב דודקביץ'

חגית משה (הבית היהודי), סגניתו של ליאון, מחזקת את נציגי ש"ס ויוצאת בהתרסה כנגד הנחיות היועץ המשפטי לעירייה, אלי מלכה. "עיריית ירושלים תקיים בשבועות הקרובים שורה של אירועים תוך הפרדה מגדרית מלאה בין נשים וגברים" אמרה היום משה, "בין היתר, יתקיימו חגיגות ט"ו באב בעין יעל עבור נשים בלבד, ומחודש ספטמבר יופעל תיאטרון נשים בלבד. מתנהלת מערכה על דמותה היהודית של המדינה, כשישנם כוחות המנסים לכרסם כל העת בדמותה היהודית של המדינה. זכותם של ציבוריים לקיים אירועים וטקסים תוך הקפדה על אורחות חייהם לרבות הפרדה מגדרית".

הדברים של משה נאמרים על רקע פרשת הופעתו של הזמר החרדי משה שטיינמץ בעפולה, שתתקיים ללא הפרדה לאחר שבג"צ פסק שלא ניתן לערוך הפרדה במגזר הציבורי. רק בחודש מאי האחרון הוציא היועץ המשפטי לעירייה, אלי מלכה, הודעה לפיה "בכל אירוע שמבוקש לקיימו בהפרדה מגדרית, יש לקבל אישור פרטני של היועץ המשפטי לכך".

ב-2014 אומצה החלטת ממשלה שקובעת כי "משרד ממשלתי או רשות ציבורית אחרת אינם רשאים לארגן אירוע ציבורי שבמהלכו יינקטו צעדים שמטרתם להביא להפרדה בין גברים ונשים".