משאית זבל בירושלים. צילום: אלעד גרשגורן

העירייה אישרה תוכנית יוצאת דופן: חברת ייעוץ שתערוך מחקר על הטיפול באשפה בעיר. בתוכנית: ביקור במפעלי האשפה ובעירייה, ניתוח של העלות והרווח לכל טון זבל, השוואה לעיריות אחרות וקביעת תעריפים לטיפול באשפה.

מי שזכתה במכרז לביצוע המיפוי היא חברת בן דוד שלוי קופ מגבעת שאול, שתבצע את העבודה תמורת כ־50 אלף שקל. העירייה מעוניינת לערוך מחקר מקיף על האשפה וחברת 'גרינט' שמטפלת בה, לקראת סיום ההתקשרות עם החברה.

הכוונה היא לבצע איסוף נתונים רחב שיבחן את כמויות האשפה המטופלות, בסיס עלויות ההון, האנרגיה, כוח האדם, התחבורה ועוד.

הכוונה הסופית היא לקבל דוח שיכלול את העלויות והרווח בגין טון אשפה, המלצה לתעריף שיניב תשואה להשקעה, בניית סל תשומות ובחירת מדדים רלוונטיים בהתאם לסוג ההוצאה. על פי נתוני העירייה, מדי שנה נאספים בירושלים בין 400 ל־450 אלף טון אשפה, שמשונעים במשאיות למפעל המיון של 'גרינט'.