הכניסה היום לביטוח לאומי בשייח ג'ראח. צילום: יואב דודקביץ'

בעקבות הפרסום ב'מיינט ירושלים' על כניסות נפרדות לנשים וגברים בכניסה לסניף ביטוח לאומי בשכונת שייח ג'ראח, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי מינהלי), עו"ד דינה זילבר פנתה במכתב ליועץ המשפטי של הביטוח לאומי. בעקבות הפנייה השילוט הוסר וההפרדה בוטלה.

במענה למכתבה של עו"ד זילבר, ציין יועמ"ש ביטוח לאומי, עו"ד רועי קרת: "אבהיר כי השילוט שבגינו התלונה הוגשה - הוסר. יובהר כי ההפרדה הנטענת בוצע רק בשלב הבידוק הביטחוני ולצורך זה בלבד. השירות בתוך הסניף אינו מופרד ולא היה נפרד בשום צורה".

הכניסה היום לביטוח לאומי בשייח ג'ראח. צילום: יואב דודקביץ'

כך היתה הכניסה עד לפני שבוע. צילום: לירן תמרי

כזכור, מבקשי שירות בסניף המדובר נדרשו לעמוד בשתי כניסות נפרדות האחת לגברים והשנייה לנשים. יש לציין כי בתוך מבנה המוסד לביטוח לאומי לא קיימת הפרדה בין המינים. 

אחד מעובדי הסניף, שנשאל לפשר ההפרדה ציין בשיחה עם מיינט ירושלים: "הם רוצים את זה בעצמם, כשהם מתערבבים - הם מתחילים לכעוס ולצעוק, ערבים רוצים הפרדה מטבעם".