אלירן מלול בבית המשפט. צילום: יואב דודקביץ'

לאור קבלת ממצאים חדשים בתיק הרצח של מיכל סלה ז"ל, מבקשת הפרקליטות להמשיך לחקור את אלירן מלול, הנאשם ברצח. זאת, לאחר שמלול כבר נחקר פעם אחת לאחר הגשת האישום נגדו.

הממצאים החדשים שהתקבלו בתיק הינם שתי חוות דעת של המכון לרפואה משפטית, שהגיעו לידי הפרקליטות בסוף דצמבר. זאת, כחודש וחצי לאחר הגשת כתב האישום נגד מלול. לאחר קבלת חוות הדעת, ביקשה הפרקליטות לחקור את מלול לאורן. מדובר בצעד חריג, בו נאשם נחקר זמן ניכר לאחר הגשת כתב האישום נגדו.

לאחר קבלת חוות הדעת החדשות, בוצעה חקירה אחת למלול. אלה שזו הופסקה לאחר שהופנו אליו שאלות מסוימות, הנוגעות לממצאים מסוימים שעלו באחת מחוות הדעת.

לאחר אירוע זו, פנו סנגוריו של מלול, עו"ד עידן גמליאלי ומיכאל עירוני, אל בית המשפט המחוזי, בבקשה כי ימנע את המשך חקירותיו של מלול.

בתגובה שהגישה הפרקליטות לבית המשפט, צוין כי חקירתו של מלול נדרשת היות וחוות הדעת חשפו ממצאים חדשים, כאשר: "חלק מן הממצאים בחוות הדעת היו ידועים עוד בטרם הוגש כתב האישום, וחלק עלה לראשונה רק לאחר שהוגש כתב האישום". עוד צוין כי "חקירת הנאשם בהקשר זה נדרשת על מנת לאפשר לו להתייחס ולהסביר את הממצאים החדשים שהתגלו למאשימה רק לאחרונה".

לטענת סנגוריו של מלול, ביצוע החקירות המדוברות יש בהן כדי לפתוח את תיק החקירה בעניינו מחדש, דבר אשר יהיה בעל השלכות מרחיקות לכת על תיק הרצח. הפרקליטות מכחישה טענה זו, וטוענת כי מדובר בהשלמת חקירה נקודתית בלבד. עם זאת, ציינה הפרקליטות כי היות ומשפטו של מלול נמצא כעת בשלב ראשוני, ועוד טרם נשמעה תשובתו של מלול לאישום נגדו – גם אם השלמת החקירה תוביל את התיק למחוזות חדשים, אין בכך פגיעה מהותית ביכולתו להתגונן.

עוד תמהו סנגוריו באשר לקבלת חוות הדעת במועד כה מאוחר מאירוע הרצח. בתשובה שהגיש לבית המשפט עו"ד עידן גמליאלי נכתב: "עיתוי קבלת המסמכים החדשים מעלה תמיהה. כארבעה חודשים לאחר האירוע המתואר התקבלו חוות הדעת השונות אשר בשקידה סבירה היה ניתן לקבלן במועד מוקדם יותר".

בשבוע הבא, ידון בית המשפט המחוזי בבקשתו של מלול שלא לאפשר לפרקליטות לבצע את השלמות החקירה המדוברות, ולחקור אותו בשנית.

אם יתיר בית המשפט על המשך חקירותיו של מלול, הדבר יאריך את משך הזמן הצפוי עד הגשת תשובתו של מלול לאישום ברצח, ועד תחילת משפטו.