שוק מחנה יהודה. צילום: שלומי כהן

שוב פשיטה של מס הכנסה על עסקים בשוק הירושלמי: מבקרי מס הכנסה ערכו ביקורת לאחרונה ברחבי העיר שהתמקדה גם בשוק מחנה יהודה.

בביקורות שנערכו בשוק נתקבלו מגוון תירוצים בבתי עסק, בהם נמצא שלא נוהל רישום הכנסות כדין ולא נוהלו ספרי העסק כנדרש. תגובותיהם המגוונות של בעלי העסקים עברו מקופות מקולקלות ועד רישום בסוף היום ובין השאר שמעו המבקרים את התירוצים הבאים: "הקופה מקולקלת מיום שישי והזמנתי טכנאי", "זה היה מהדוכן בחוץ וממש התכוונתי לרשום", "אני רושם בסוף כל יום", "אני נותן קבלה רק למי שמבקש", "ביקשתי פטור ועד עכשיו לא קיבלתי". בכל המקרים הללו הוזמנו בעלי העסקים להמשך טיפול במסגרת מחלקת השומה במשרד.

במבצע ביקורת של מס הכנסה בירושלים רבתי, נבדקו 100 בתי עסק, מהם עלה כי בקרב 18 אחוז לא נרשמו הכנסות כנדרש לפי החוק. 

בביקורת במרפאה בירושלים, נמצאו 1,900 שקלים שהועברו מסניף נוסף שיש למרפאה במרכז הארץ, אך לא תועדו בספרי העסק. מנהלת המרפאה מיהרה להבטיח: "אנחנו נקפיד לרשום". בעסק למתן שירותי מטבע (צ'יינג'), נמצא שלא נרשמה עמלה עבור צ'ק שחזר. תשובת בעל העסק: "חיכיתי להפקיד את הצ'ק ואז לראות אם יפרע".

מרשות המיסים נמסר: "פעילות הביקורת נערכה כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון שחור. זאת, במסגרת המדיניות של הגברת פעילות האכיפה לשיפור ושימור יכולת ההרתעה, הרחבת המודיעין, בין היתר על ידי עריכת מבצעי שטח, שמטרתם להביא לדיווחי אמת ולגביית מס אמת ובכך להגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים".