קייטנה.  צילום: shutterstock

לאור הודעת משרד החינוך על ביטול קייטנות בחופשת החנוכה החליטו בעירייה בשיתוף ארגון ההורים והמפעילים בעיר, על הקמת תוכניות חלופיות כדי להבטיח מסגרת חינוכית מצוינת ומעשירה עבור הילדים.

לאחר סיכום עבודת המטה הוקמו מסגרות ייעודיות לילדים במהלך חופשת החנוכה, בימים ג'-ה', בין התאריכים 24-26.12.19, כו-כח בכסלו, בין השעות 8:00-13:00, בעלות סמלית ובתמיכת העירייה. הילדים שבמהלך השנה באים ממסגרת ניצנים ימשיכו במסגרת עד השעה 16:00.

חינוך הממלכתי והממלכתי דתי

במסגרות בבתי הספר ובגני הילדים סכום השתתפות ההורים יעמוד על 80 שקלים בלבד על מה שכבר שולם עבור שירות זה במשך השנה.

גם בחינוך המיוחד יעמוד סכום השתתפות ההורים על 80 שקלים. ההפרש יסובסד על ידי עיריית ירושלים.

המסגרת תופעל גם עבור הילדים שבשגרה אינם בצהרון ניצנים בבתי הספר ובגני הילדים לכיתות א'-ג', בהשתתפות ההורים בסכום של 170 שקלים, בין השעות 8:00-13:00. עבור גני הילדים תתאפשר גם פעילות בין השעות 8:00-16:00 בהשתתפות של 300 שקלים לכל היום.

המסגרות יפתחו כתלות בכמות הנרשמים בכל מסגרת.

עבור החינוך החרדי

המסגרת תופעל באותם ימים, ג'-ה', בין השעות 08:00-13:00 כדלקמן:

בבתי הספר של מעיין החינוך התורני והחינוך העצמאי, תופעל המסגרת בהשתתפות של 135 שקלים. כך גם עבור ילדי החינוך המיוחד. ההפרש יסובסד על ידי עיריית ירושלים.

קייטנות בגני הילדים העירוניים המופעלים על ידי הרשתות: הודעה תשלח בימים הקרובים לאחר קבלת הסכמת הרשתות.

ההרשמה בגנים המוזכרים הם דרך מינהל קהילתי ובתי הספר דרך לביא.

ליאון: "הנחיתי את העירייה לעשות הכל כדי לא לפגוע בהורים ובילדים בחופשת החנוכה למרות ביטול קייטנות חנוכה בתקצוב משרד החינוך".