פקח עירייה. צילום: לירן תמרי

מערך השיטור העירוני שהוקם לפני ארבע שנים על ידי עיריית ירושלים, היה אמור לתת מענה נוסף לתושבי העיר, למנוע ולאכוף עבירות ולהגביר את תחושת הביטחון. אלא שמבקרת העירייה, עו״ד מלכה דרור מצביעה על כשלים חמורים בכל הנוגע להפעלת המערך. 

עו״ד דרור, מצביעה בדו"ח המבקרת על ליקויים בכל הנוגע להסדרת נוהלי היחידה ומציינת כי לא נכתבו נוהלי עבודה עבור היחידה, המתייחסים לשגרת העובדה, שיתופי פעולה עם המשטרה וקליטת עובדים. 

בעניין שיתוף פעולה עם משטרת המחוז נכתב כי השיטור העירוני פועל בעיר ללא הסכם חתום עם המשרד לביטחון פנים: "המשרד לביטחון פנים מסר לביקורת כי כל הרשויות המקומיות המשתתפות בתכנית חתמו על חוזה להפעלת מערך האכיפה בתחום רשותן".

כשל נוסף נוגע לחוסר משמעותי בציוד ובכוח אדם ביחידה, על פי הדו"ח הדוגמה הבולטת לחוסר היא היעדר מכשירי קשר, ציוד חסר בניידות העירוניות לדוגמה חוסר בערכת מחסום, מערכת קשר קבועה, ערכת עזרה ראשונה וכבלים לחילוץ.

הממונה על השיטור אף ציין כי הפקחים משתמשים במכשירים הניידים לצורך עבודתם. "מכשירי הטלפון הפרטיים של הפקחים הנמצאים בשימוש לצורך העבודה השוטפת עלולים לא לתפקד באירועים המוניים בשל נטיית רשתות התקשורת 'ליפול'. במקרים כאלה, הפקחים והשוטרים לא יתקשרו זה עם זה, דבר העלול לפגוע בפעילותם התקינה ואף לסכן חיים", ציינה המבקרת.

יחידת השיטור העירוני כעולה מהדו"ח, לא ביצעה בתקופת הדו"ח בדיקת תנאי סף של מועמדים על ידי גורם מקצועי.

בעניין הכשירות המבצעית של הפקחים ציינה עו״ד דרור כי הפקחים לא עוברים הכשרה מתאימה ועוברים "רענון" רק פעם בשנה במקום פעמיים דבר שעלול לפגוע בפעילות היחידה 'בזמן אמת'.

מעיריית ירושלים נמסר: "עריית ירושלים יישמה את המלצות המבקרת במלואן. תקני כוח האדם הושלמו, הציוד שהיה חסר הושלם ונקבעה שגרת עבודה עם משטרת ישראל מחוז ירושלים, לתיאום מיטבי של הפעילות השוטפת.

"יש לציין, כי בשנת 2017 זכתה היחידה בתעודת הצטיינות כיחידת השיטור העירוני המצטיינת בארץ".