בית אריאל. צילום: יואב דודקביץ'

"להשהות מיד את סגירת ההוסטלים לנערות": התנועה לאיכות השלטון פנתה באופן דחוף אתמול (א') לשר הרווחה, חיים כץ בעקבות כוונת המשרד לסגור חמישה הוסטלים בארץ, ושלושה בירושלים בשל הרפורמה החדשה, וזאת עד שתוצג החלטה מנהלית תקינה בנושא.

בחודשים האחרונים הגיעו לתנועה פניות רבות בעניין חשש לפגיעה במנהל התקין ברשות "חסות הנוער" במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. "זרם הפניות התגבר בשבועות האחרונים כשעל פי הדיווחים לא פחות מחמישה הוסטלים לנערות התבשרו על כוונת המשרד להביא לסגירתם בתקופה הקרובה - תוך פגיעה קשה, לכאורה, בכללי המנהל התקין. פגיעה זו מתבצעת, ככל הידוע לתנועה, בשם 'רפורמה' שמבצע המשרד, אך על פי המידע שהועבר לידינו – כל האמור ברפורמה מסתכם במסמך רזה, בן שני עמודים, שאין בו להסביר את המהלכים הננקטים על ידי המשרד", נכתב במכתב. 

"מדובר בהשלכות הרות גורל על חיי נערות, עליהן נטלה המדינה אחריות במסגרת צו השגחה ופיקוח, והפגיעה קשה במיוחד משום שטרם הוצגה החלופה המתאימה עבורן. פגיעה שכזו צריך להצדיק בשיקולים כבדי-משקל המבוססים על תשתית עובדתית מקיפה וראויה, כזו שככל הידוע לנו לא נאספה במקרה זה. לא ברור כיצד ראו לנכון במשרד לפרסם הודעה על סגירת ההוסטלים כלאחר יד, באמירת אגב בהודעה לתקשורת, מבלי להעניק זכות שימוע לגורמים רבים, ובכללם מפעילי ההוסטלים, הנערות המתגוררות בהם ואף גורמי הטיפול המעורבים", עוד נכתב.

משרד העבודה והרווחה מסר בתגובה: "חוזה ההתקשרות עם המסגרות המדוברות  מסתיים על פי החוק  בהתאם לכך  המשרד נערך לפרסום מכרזי הפעלה חדשים לאחר תקופת שיפוץ של מספר חודשים. למכרזים אלו רשאיים לגשת  גם מפעילי המסגרות הקיימות.

"המשרד מדגיש כי טובתם של בני הנוער עומדת לנגד עינינו ואף נער או נערה לא יפגעו מהתהליך. ברשות חסות הנוער פועלים מעל 60 מסגרות פתוחות ותשע מעונות נעולים. כל הנערות ישובצו במסגרות המתאימות להם תוך מתן רצף טיפולי מיטבי"