הכפר סילוואן. צילום: אוהד צויגנברג

רגע לפני שמועצת עירית ירושלים תדון באישור ארבעת שמות הרחובות על שם רבנים יוצאי תימן בכפר התימנים בסילוואן, האגודה לזכויות האזרח קוראת שלא לאשר אותם.

בין הטענות שנכתבו במכתב לראש העירייה, משה ליאון: "ההחלטה לכנות רחובות בשכונה, אשר רובם המחולט של תושביה הם פלסטינים, בשמות רבנים יהודים היא אקט פוליטי הלוקה בחוסר סבירות קיצוני, ואשר התבצע בניגוד להוראות הדין ולהמלצות הוועדה המייעצת שמות רחובות בעיר. בשל כך דין ההחלטה להיפסל".

"הוועדה המקצועית קבעה בבירור כי בחירה בשמות יהודים תיצור מתיחות מיותרת, ואינה משרתת את טובת הדיירים. על כן המליצה על מתן שמות נייטרלים. ואולם החלטת ועדת השמות אינה לוקה רק בהתעלמות מופגנת מתוצאותיה, ומהשלוכית יה הפוגעניות על כבודם ותחושת השייכות לעיר של התושבים הפלסטינים".

על פי המכתב בחלק מהסמטאות שהעירייה מבקשת לשנותן ניתן בעבר שם רשמי, אחד מהם נקרא "דרך הגן" והשני "חוש מראג'ה", על שם משפחה פלסטינית ידועה.

במכתב עוד נכתב כי לא פורסם הרעיון לשינוי שם הרחוב באמצעי התקשרות לפי פקודת העיריות (235א) וכי על המועצה לאפשר לנציגות התושבים להציג את טענותיה ולשמוע את עמדתם. "דבר מאלה לא נעשה".

כזכור, כפי שפרסמנו לראשונה במיינט ירושלים, ועדת השמות תכננה לאשר שמות של רבנים יוצאי תימן בכפר התימנים בסילוואן. ההצעה התקבלה ברוב קולות בוועדת השמות באותו יום. שמות הרחובות שאושרו: הרב מדמוני, הרב אברהם אלנדף, הרב יחיא יצחק הלוי, ועזרת נידחים. כמו כן, אושר גם הרחוב בשם עברי 'מצפה בחורים' בראס אל עמוד.

תגובת עיריית ירושלים תפורסם כשתתקבל.