עו"ד דן אילוז. צילום: באדיבות התעוררות

האופוזיציה העירונית דורשת: ייעוץ משפטי לחברי המועצה שאינם חברים בהנהלת העירייה. חבר המועצה מטעם סיעת 'התעוררות', עו"ד דן אילוז, פנה לאחרונה ליועמ"ש עו"ד אלי מלכה בדרישה להקצות יועץ משפטי לאופוזיציה מטעם המחלקה המשפטית של כיכר ספרא.

במכתב שהעביר למלכה טוען אילוז שבמצב הקיים היועץ המשפטי נמצא בניגוד עניינים ואינו יכול לייצג את חברי האופוזיציה בצורה אופטימלית בזמן שהוא מגן על ראש העירייה וכי בפועל הוא מייעץ לשתי הרשויות של העירייה במקביל.

"יש כאן מציאות נוראית, שבה החוק קובע שהיועמ"ש של העירייה הוא זה שקובע מה החוק בעירייה", כתב אילוז. "היועמ"ש כאן מחליט שכדי להגן על ראש העירייה הוא מבטל את הכלים שיש לאופוזיציה. במקום לשמור על החוק ועל מינהל תקין הוא מבטל את האופוזיציה. יש הזדמנות, עם תחילת הכהונה של המועצה הנוכחית, להסיר את המתח הקיים בייעוץ המקביל וליצור מציאות נכונה ותקינה יותר שתאפשר עבודה מקצועית לכלל הנוגעים בדבר לטובת מילוי תפקידם למען תושבי העיר" .

הדרישה באה על רקע פנייתו של אילוז ליועמ"ש ערב לפני כינוס ישיבת המועצה האחרונה, בטענה כי הישיבה מכונסת שלא כדין כיוון שלא ניתנה הודעה של 48 שעות מראש כמתחייב בתקנון. אלא שהיועמ"ש קבע כי הישיבה לא תידחה בטענה כי המכתב ששלח אילוז היה ממוען לראש העירייה ולא אליו וכי לא צוין בו איזו מבין הישיבות הוא מבקש לבטל. כמו כן טען כי היה על אילוז לפנות מיד עם היוודע לו הפגם אך חבר המועצה התעכב בשליחת המכתב.

לאחר הישיבה מתח אילוז ביקורת על היועץ המשפטי בפוסט בפייסבוק ובו טען כי מלכה פסל את הזכות שלו להשתמש בכלים אופוזיציוניים באמצעות פרשנות משפטית מרחיקת לכת של החוק.

העירייה: "על פי הוראת החוק, הסמכות היא של היועץ המשפטי, לכן הוא פעל ויפעל בהתאם להוראה זו. היועמ"ש העניק בעבר ויעניק בעתיד ייעוץ משפטי לחברי האופוזיציה. במקום שקיימת מניעה לעשות כן בשל ניגוד עניינים כאמור בחוק, הוא יודיע זאת לפונה במקרה הפרטני".