הילה בצלאלי ז"ל, ורשבסקי וצוקר. צילום: באדיבות המשפחה וליהי שי שקלרניק

אחרי 6 שנים וחצי תם ונשלם משפטם של בעלי התפקידים השונים שהורשעו ברצח סגן הילה בצלאלי ז"ל: בית משפט המחוזי קיבל הבוקר (א') את ערעורה של פרקליטות מחוז ירושלים על קלות עונשם של אורן ורשבסקי, מהנדס המבנים שליווה את פרויקט הקמת גשר התאורה בטקס המשואות בהר הרצל בשנת 2012 ויצחק צוקר, אשר שימש כיועץ הבטיחות של הטקס

עונשו של מהנדס המבנים, אורן ורשבסקי הוחמר וייכנס לתשעה חודשי מאסר שיחלו ב-3 בפברואר במקום עבודות שירות. יועץ הבטיחות יישלח לשישה חודשי עבודות שירות במקום ארבעה וכן הפיצוי יגדל ל-10,000 שקלים לנפגעי העבירה.

בהחלטתו קבע בית המשפט כי ורשבסקי ידע שהמבנה הוקם ללא תכנון הנדסי ולא התריע על כך לאף אחד מהגורמים הרלוונטיים, הוא גם לא הבהיר את הסיכונים הכרוכים בחזרות שנערכות מתחת למבנה הזה.

עו״ד דניאל מור, פרקליטות מחוז ירושלים: "בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות כאשר קבע פעם אחר פעם, בהכרעות בתיק זה, שמדובר ברשלנות כבדה שבוצעה בעת הקמת מבנה גדול מאוד, בלי יסודות בקרקע, כל זאת כשתחתיו מצויים אנשים. קביעות בית המשפט מעבירות מסר חשוב וברור לגבי האחריות המוטלת על כתפי העוסקים במלאכת הקמת המבנים ובבטיחות. אנו מבקשים להביע צער והשתתפות בכאבם של הוריה של הילה בצלאלי ז״ל ושל שני החיילים הנוספים שנפצעו בארוע ותקווה שהמקרה הקשה הזה יהווה תמרור אזהרה ויקבע אמות מידה להתנהלות מקצועית בתחום חשוב זה״.

השניים הורשעו בעבירת גרם מוות ברשלנות ובשתי עבירות חבלה ברשלנות ובגין אלה גזר בית משפט השלום בירושלים על ורשבסקי 400 שעות לתועלת הציבור ופיצוי כספי, ועל צוקר נגזרו ארבעה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות ופיצוי כספי.

בכך למעשה תם ונשלם משפטם של בעלי התפקידים השונים שהורשעו בגרם מוות ברשלנות בחזרות לטקס הדלקת המשוות בהר הרצל בשנת 2012 במהלכו קרס גשר התאורה וגרם למותה של החיילת הילה בצלאלי ז"ל ולפציעתם של שני חיילים נוספים.