החניה ברחוב מנשה בן ישראל. צילום: לירן תמרי

הערעור התקבל: ועדת הערער המחוזית לתכנון ובנייה שדנה בערעור אותו הגישו הורי התלמידים בבית הספר ׳הניסוי׳ נגד הקמת קרוסלות החנייה קבעה כי הליך התכנון יחזור לעירייה לבחינה מחודשת. עוד קבעה הועדה כי על העירייה לשמוע את התנגדויות הציבור לתוכנית זו וצו האוסר על העירייה להפוך את השטח לחניון.

"מן ראוי לשמוע את הציבור טרם קבלת ההחלטה. זה הגיוני של החוק וזוהי חובתה של עיריית ירושלים. בנוסף מן הראוי כי ההחלטה תתקבל לאחר שיתאפשר לנציגי הגופים הרלוונטיים להביע את עמדתם", כתבו חברי הועדה בהחלטתם.

"מי שמבקש שבית הספר ימשיך לפעול בעיבורה של ירושלים, אמור להביא בחשבון את קשיי התחבורה והחניה", סיימו.

קראו גם
• 
ובינתיים - עד שיגיעו הקרוסלות: העירייה תגבה תשלום עבור החניה ליד ביה״ס הניסויי
• ביה"ס הניסויי: קרוסלות החניה הגיעו עד לשר החינוך
• העירייה אישרה 6 קרוסלות חניה במרכז העיר

כאמור, מזה מספר חודשים מנהלים ההורים מאבק עיקש נגד כוונת העירייה להציב בסמיכות לשטח בית הספר 6 קרוסלות חניה, האמורות לספק כ-100 מקומות חנייה. לדברי ההורים, צעד זה עלול לגרום מפגע סביבתי קשה, שכן תלמידי בית הספר והגנים יהיו חשופים לפליטת גזים רעילים. 

בקרוב? צילום: אדווה חולי

לורה ורטון חברת מועצת העיר: "אני מאוד שמחה שהתקבל הערעור שלנו ושיצטרכו להתחיל את ההליך מחדש, כולל השמעת התנגדויות. כל הכבוד להורים ולצוות שיצא למאבק הצודק נגד המחטף, אחד מיני רבות לצערי. חשוב שיהיה ברור שגם ראש העירייה חייב לכבד את התהליכים החוקים.

"מעבר לכך, תינתן הזדמנות להורים להביע את החשש המבוסס מהתכנון הלקוי המסכן את הילדים. בהיבט יותר רחב, טוב שיישמעו הטענות נגד כריתת העצים והכוונה לכער את מרכז העיר עם המתקנים. ניתן פטור ל'מוזיאון הסובלנות' מחניה ויש לחזור בו, לא להטיל את הבעיה על בית הספר והשטחים הירוקים בעיר".