איצטדיון טדי. צילום: אדווה חולי

בימים הקרובים יחלו עבודות תשתית לקראת הקמת הרכבת הקלה באזור רחוב דוד איילון וגן אלמליח סמוך לאצטדיון טדי במלחה.

העבודות צפויות להימשך כשלוש שנים ויכללו:

-צמצום מספר נתיבי הנסיעה ברחוב דוד איילון לנתיב אחד לכל כיוון למשך כשנתיים.

-ביטול המעבר למרכז הטניס מרחוב דוד איילון, הכניסה למרכז תתאפשר דרך רחוב אברהם אלמליח.

-ביטול החניה לאורך רחוב דוד איילון למשך כל תקופת העבודות.

 הסדרי התנועה לשלוש שנים הקרובות