ניידת משטרה. אילוסטרציה: דוברות המשטרה

משטרת התנועה וחברת ״אגד״ מודיעות כי הרחובות הסמוכים לציר בר אילן ייחסם היום (ג') לתנועה בשעות הצהריים בשל חתונה של חסידות גור. הכבישים צפויים להיחסם החל מהשעה 13:00 וייפתח בשעות הערב לערך 19:00.

בשל כך, נמסר מאגד תעבורה כי כל מסלולי התחבורה הציבורית יוסטו לכביש בגין, והתחנות מבנייני האומה יבוטלו.

להלן שינויים בהסדרי התנועה:

-החל מהשעה 14:00, יחסמו לתנועה הרחובות: ירמיהו, שמגר, בר אילן והרחובות הסמוכים והמובילים אליהם. הרחובות צפויים להיפתח בשעות הערב.

אגד
קו 41 מעטרות לתחנה המרכזית, קו 65 מפסגת זאב להר נוף, קו 68 מהר הצופים לגבעת רם, קו 69 מקמיניץ להר נוף וקו 70 ממחנה כפיר לתחנה המרכזית

ייסעו על פי המסלולים המקוריים עד צומת בר אילן (חטיבת הראל/ שמואל הנביא/ ירמיהו), יפנו ימינה לרחוב שמואל הנביא, שמאלה לרחוב גבעת משה, ימשיכו לרחוב עזרת תורה, יפנו ימינה לרחוב יעקבזון, שמאלה לרחוב אוהל יהושע, שמאלה לרחוב שמגר וימשיכו על פי המסלולים המקוריים.
תחנות מבוטלות זמנית: בר אילן/ שמואל הנביא, בר אילן/ רבנו גרשום, ירמיהו/ אלקנה, ירמיהו/ מנחת יצחק.

קו 52 מגבעת התחמושת להר נוף

ייסע על פי המסלול המקורי עד צומת האדמו"רים ליינער/ שדרות גולדה מאיר/ גבעת משה, ימשיך ישר לרחוב גבעת משה, ישר לרחוב עזרת תורה וישתלב להמשך המסלול המקורי.
תחנות מבוטלות זמנית: בר אילן/ שמואל הנביא, בר אילן/ רבנו גרשום, עלי הכהן/ בר אילן, עלי הכהן/ גרוסברג.

קו 59 מקמיניץ לגשר המיתרים
ייסע על פי המסלול המקורי עד צומת שדרות אשכול/ ארץ חפץ, יפנה שמאלה לרחוב ארץ חפץ, ימינה לרחוב פיתוחי חותם, ימשיך לרחוב יחזקאל וישתלב להמשך המסלול המקורי.
תחנות מבוטלות זמנית: חטיבת הראל/ ארץ חפץ, בר אילן/ שמואל הנביא, בר אילן/ רבנו גרשום, צפניה/ נחמיה, צפניה/ יחזקאל.

קו 64 מרמות להר נוף וקו 67 מרמת שלמה להר נוף

ייסעו על פי המסלולים המקוריים עד צומת שדרות גולדה מאיר/ גבעת משה, יפנו ימינה לרחוב גבעת משה, ימשיכו ישר לרחוב עזרת תורה, יפנו ימינה לרחוב יעקבזון, שמאלה לרחוב אוהל יהושע, שמאלה לרחוב שמגר וימשיכו על פי המסלולים המקוריים.
תחנות מבוטלות זמנית: בר אילן/ שמואל הנביא, בר אילן/ רבנו גרשום, ירמיהו/ אלקנה, ירמיהו/ מנחת יצחק.

קו 64 מהר נוף לרמות

ייסע על פי המסלול המקורי עד צומת הרחובות ירמיהו/ שמגר, יפנה שמאלה לרחוב שמגר, ימינה לרחוב אוהל יהושע, ימינה לרחוב יעקבזון, שמאלה לרחוב עזרת תורה, ימשיך לרחוב גבעת משה, יפנה שמאלה לשדרות גולדה מאיר וימשיך על פי המסלול המקורי.

תחנות מבוטלות זמנית: ירמיהו/ מנחת יצחק, ירמיהו/ צפניה, בר אילן/ רבנו גרשום, שמואל הנביא/ בר אילן, שדרות גולדה מאיר/ גבעת משה.

קו 65 מהר נוף לפסגת זאב וקו 69 מהר נוף לקמיניץ:

ייסעו על פי המסלולים המקוריים עד צומת הרחובות ירמיהו/ שמגר, יפנו שמאלה לרחוב שמגר, ימינה לרחוב אוהל יהושע, ימינה לרחוב יעקבזון, שמאלה לרחוב עזרת תורה, ימשיכו לרחוב גבעת משה, יפנו ימינה לשדרות גולדה מאיר, שמאלה לרחוב חטיבת הראל וימשיכו על פי המסלולים המקוריים.
תחנות מבוטלות זמנית: ירמיהו/ מנחת יצחק, ירמיהו/ צפניה, בר אילן/ רבנו גרשום.

קו 67 מהר נוף לרמת שלמה

ייסע על פי המסלול המקורי עד צומת שדרות שרי ישראל/ מלכי ישראל/ שמגר, ימשיך ישר לרחוב שמגר, יפנה ימינה לרחוב אוהל יהושע, ימינה לרחוב יעקבזון, שמאלה לרחוב עזרת תורה, ימשיך לרחוב גבעת משה, יפנה שמאלה לשדרות גודלה מאיר וימשיך על פי המסלול המקורי.
תחנות מבוטלות זמנית: ברנדייס, ירמיהו/ מנחת יצחק, ירמיהו/ צפניה, בר אילן/ רבנו גרשום, שמואל הנביא/ בר אילן, שדרות גולדה מאיר/ גבעת משה.

קו 68 מגבעת רם להר הצופים

ייסע על פי המסלול המקורי עד צומת שדרות שרי ישראל/ מלכי ישראל/ שמגר, ימשיך ישר לרחוב שמגר, יפנה ימינה לרחוב אוהל יהושע, ימינה לרחוב יעקבזון, שמאלה לרחוב עזרת תורה, ימשיך לרחוב גבעת משה, יפנה ימינה לשדרות גודלה מאיר, שמאלה לרחוב חטיבת הראל וימשיך על פי המסלול המקורי.
תחנות מבוטלות זמנית: ירמיהו/ מנחת יצחק, ירמיהו/ צפניה, בר אילן/ רבנו גרשום.

קו 163 מביטוח לאומי לקבר רחל

ייסע על פי המסלול המקורי עד צומת הרחובות מלכי ישראל/ ברנדייס, ימשיך ישר ברחוב מלכי ישראל, יפנה שמאלה לרחוב יחזקאל, ימינה לרחוב שמואל הנביא וימשיך על פי המסלול המקורי.

תחנות מבוטלות זמנית:  ברנדייס, ירמיהו/ מנחת יצחק, ירמיהו/ צפניה, בר אילן/ רבנו גרשום, שמואל הנביא/ פישל.
קו 402 מירושלים לבני ברק, קו 407 מירושלים לנתניה, קווים 417, 418 ו-419 מירושלים לרמת בית שמש, קו  426 מירושלים לפתח תקווה, קווים 450 ו-451 מירושלים לאשדוד, קו 972 מירושלים לחיפה וקו 996 מירושלים לרכסים:
ייסעו על פי המסלולים המקוריים עד צומת שדרות גולדה מאיר/ גבעת משה, יפנו ימינה לרחוב גבעת משה, ימשיכו לרחוב עזרת תורה, יפנו ימינה לרחוב יעקבזון, שמאלה לרחוב אוהל יהושע, שמאלה לרחוב שמגר וישתלבו להמשך המסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות זמנית: בר אילן/ שמואל הנביא, ירמיהו/ אלקנה, ירמיהו/ מנחת יצחק.

קו 402 מבני ברק לירושלים, קווים 417, 418 ו-419 מרמת בית שמש לירושלים, קו 426 מפתח תקווה לירושלים, קווים 450 ו-451 מאשדוד לירושלים, קו 952 ממגדל העמק לירושלים, קו 972 מחיפה לירושלים וקו 996 מרכסים לירושלים:
ייסעו על פי המסלולים המקוריים עד צומת הרחובות שדרות שרי ישראל/ מלכי ישראל/ שמגר, ימשיכו ישר לרחוב שמגר, יפנו שמאלה לרחוב אוהל יהושע וימשיכו לרחוב שפע חיים להמשך המסלולים המקוריים.
תחנות מבוטלות זמנית: ברנדייס, ירמיהו/ מנחת יצחק, ירמיהו/ צפניה, בר אילן/ רבנו גרשום, שמואל הנביא/ הרב בלוי, שדאות גולדה מאיר – ישיבת חורב.

קו 486 מנווה זוהר לירושלים וקו 967 מבית שאן לירושלים
ייסעו על פי המסלולים המקוריים עד צומת חטיבת הראל/ שמואל הנביא/ בר אילן, יפנו ימינה לרחוב שמואל הנביא, שמאלה לרחוב גבעת משה, ימשיכו לרחוב עזרת תורה, יפנו ימינה לרחוב יעקבזון, שמאלה לרחוב אוהל יהושע, שמאלה לרחוב שמגר וישתלבו להמשך המסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות זמנית: בר אילן/ אוהלי יוסף, ירמיהו/ אלקנה, ירמיהו/ מנחת יצחק.  
 
קווים 491, 492 מאופקים/ תפרח/ נתיבות לירושלים, וקווים 555 ו-556 מערד/ קריית גת לירושלים:

ייסעו על פי המסלולים המקוריים עד צומת שדרות גולדה מאיר/ שפע חיים, יפנו ימינה לרחוב שפע חיים, ימשיכו ישר לרחוב אוהל יהושע, יפנו שמאלה לרחוב שמגר וישתלבו להמשך המסלולים המקוריים.
תחנות מבוטלות זמנית: בר אילן/ אוהלי יוסף, ירמיהו/ אלקנה, ירמיהו/ מנחת יצחק.   
קו 491 מירושלים לאופקים, קו 492 מירושלים לנתיבות וקו 554 מירושלים לערד:

ייסעו על פי המסלולים המקוריים עד צומת הרחובות ירמיהו/ שמגר, יפנו שמאלה לרחוב שמגר, ימינה לרחוב אוהל יהושע, ימינה לרחוב יעקבזון, שמאלה לרחוב עזרת תורה, ימינה לרחוב עלי הכהן, שמאלה לרחוב בר-אילן וימשיכו על פי המסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות זמנית: ירמיהו/ מנחת יצחק, ירמיהו/ צפניה
לפרטים נוספים על התחבורה באגד תעבורה -לחצו כאן.