צילום: ישי פולברמכר

האם מלחמות העירוב בירושלים חוזרות? עמותת חדו"ש עתרה לאחרונה נגד עיריית ירושלים בדרישה להסיר את כל עמודי העירוב שהותקנו בשנים האחרונות בחסות כיכר ספרא. בעתירה מבקשת העמותה מהעירייה לקבוע תוכנית מתאר מסודרת להקמת קווי עירוב, שיוקמו על פי צורכי התושבים ועל פי חוק. עוד היא דורשת כי יינתנו הוראות מסודרות להקמת עמודים שכאלה

העתירה הוגשה בעקבות תלונות תושבים ובהמשך לסיקור הנרחב במיינט ירושלים ו"ידיעות ירושלים" בכל הנוגע למאבק בין תושבים חילונים לחרדים סביב עמודי העירוב. בין הדרישות שמעלה העמותה בפני העירייה אפשר למצוא קביעת פרסום תוכנית מסודרת לעניין קווי עירוב, "לרבות קביעת מיקומם, נוהלי הקמתם, שיתוף הציבור בהליכים אלה וקביעת דרישות בטיחות ובקרה". 

העמותה אף שואלת בעתירה "מדוע לא תבוטל סמכותם של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה והממונה על מבני הדת בעירייה לאשר על פי שיקול דעתם הבלעדי הקמה או שינוי של קווי עירוב בירושלים".

עוד מבקשת העמותה מבג"ץ לדרוש תשובות גם ממשטרת ישראל. "מדוע לא תחקור ותעמיד לדין את מי שהקימו קווי עירוב או עמודי עירוב שלא כדין, ומדוע לא תטפל במסגרת חובתה כדין בכל תלונה על הקמה בלתי חוקית של עירוב, למעט אותם מקרים שבהם הציגו המקימים ראיות לכך שהם הוסמכו לפעול מטעם עיריית ירושלים או קיבלו היתר להקמתם כדין", נכתב.

"ירושלים היא עיר עשירה ומגוונת ויש בה ציבורים שונים", אמר השבוע עו"ד שגיא אגמון, שהגיש את העתירה יחד עם עו"ד אורי רגב. "העירייה היא זו שצריכה לשמור על האיזון העדין בין חופש הדת לבין החופש מדת כך שזכויותיהם של כל תושבי העיר יישמרו. התמונה שהצטיירה בפנינו מטרידה מאוד - יותר מ־20 מקרים בחודשים האחרונים שבהם גורמים חרדיים הקימו קווי עירוב בשכונות לא חרדיות, לעיתים באופן פרטיזני לחלוטין".

עו"ד אגמון טוען גם כי עשרות תלונות שהגישו תושבים לרשויות זכו לטענתם להתעלמות מוחלטת

העירייה: "העתירה התקבלה בימים האחרונים. אנו פועלים בנושא עירוב על-פי חוק ועל-פי סמכויות עירוניות. נגיב לבית המשפט לאחר שנלמד את העתירה".