ליאון השבוע עם המאבטח. המדינה לא משתתפת בהוצאות. צילום: נעם רבקין פנטון

1,800 שקל ליום, 600 אלף שקל לשנה. זה הסכום שנגרע מהקופה הציבורית של העירייה לאחר שהוחלט על מאבטח צמוד לראש העירייה. הכסף הולך היישר מקופת התושבים היות שהמדינה אינה מגדירה את ברקת, ועכשיו את משה ליאון, אישיות מאוימת.

ההחלטה להצמיד מאבטח גם לליאון התקבלה לפני מספר ימים, וכבר עכשיו, עוד בטרם נעשו החילופים הרשמיים, הולך ראש העירייה הנבחר עם מאבטח. ההחלטה בכיכר ספרא התקבלה אף שלא נשלחה בקשה או הוראה ספציפית מגופי הביטחון להצמיד לראש העירייה הנכנס מאבטח צמוד. מדובר בהחלטה שקיבלו במחלקת חירום וביטחון בכיכר ספרא. ליאון צפוי להיכנס לתפקידו בעוד כשבוע.

העלות היומית שנדרשת העירייה לשלם עבור פעולות האבטחה נאמדת בכ־1,800 שקל, ובחישוב נוסף מדובר בכ־650 אלף שקל בשנה. סכומים אלו לקוחים מתוך מסמך שיצא בנושא מטעם משרד הפנים. למעשה, זהו תקציב הדומה בגובהו לזה שאושר לשנת 2018 בנוגע להפעלת כל מערך ניידות הסיור במוסדות חינוך ובמרחב הציבורי.

במקרים שבהם ראשי ערים מאוימים מכל סיבה שהיא משרד הפנים משתתף במימון סל האבטחה. אלא שבמשרד לא נתקבלה דרישת משטרה לאבטח את ליאון כך שמלוא הנטל רובץ על הקופה של כיכר ספרא.

ממשרד הפנים נמסר: "המשרד מממן ראשי רשויות מאוימים רק לאחר שהתקבלה המלצת המשטרה ולאחר שנקבעה דרגת האיום. מבירור עולה כי נושא אבטחת ראש עיריית ירושלים אינו מוכר במשרד".

מהעירייה מסרו בתגובה: "אבטחת ראש העירייה נקבעת על פי הערכת מצב והחלטת הגורמים המקצועיים בעירייה ולפי המלצת אגף חירום וביטחון לנוכח מכלול האיומים והתרחישים האפשריים הנובעים מתוקף תפקידו, מעמדו והסמליות של ראש עיריית ירושלים. מטבע הדברים איננו מפרטים בתקשורת את סדרי האבטחה".