ניסו שחם בבית המשפט. צילום: מוטי קמחי

ערעור המדינה התקבל: ניצב בדימוס ניסו שחם הורשע היום (ב') בהטרדה מינית, במרמה ובהפרת אמונים.,כך נקבע בהכרעה בערעורו ובערעור הפרקליטות בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

שחם הורשע בערכאה קודמת במעשה מגונה בשוטרת וזוכה מרוב האישומים שיוחסו לו. השופטים בערעור קבעו כי "התנהגותו מצביעה על הפרה חמורה של חובת האמון של שוטר במדים, הפער העצום בין שחם לשמונה השוטרות מהווה קרקע להצמחת עשבים שוטים וניצול לרעה".

"היה עליו להקפיד ביתר שאת על כללי ההתנהגות"

עוד קבעו השופטים כי "אין ולא צריך להיות קושי מיוחד לזהות את התנהלותו של שחם שכזו המגבשת את מעשיו של מרמה והפרת אמונים. קצין משטרה בכיר יוצר שוב ושוב זיקה אישית אסורה וחמורה בדמות קשרים מיניים עם שוטרות צעירות. יש לתת את הדעת על רום מעמדו של שחם שכיהן בתפקידים בכירים במשטרה. השפעתו על משטרת ישראל הייתה רבה. היו לו סמכויות רבות לרבות תנאי השירות של השוטרות הזוטרות. היה עליו להקפיד ביתר שאת על כללי ההתנהגות. יש לייחס חומרה יתרה למעשים החורגים מנורמות של עובד מדינה שאלו מתבצעים בארגון אוכף חוק כמו המשטרה". 

בינואר האחרון, נגזר על ניצב בדימוס ניסו שחם 240 שעות לתועלת הציבור. הפרקליטות ביקשה  להחמיר את עונשו. לטענתם: ביהמ"ש טעה בכך ש"התעלם ממשמעות דפוס ההתנהלות ומהפגיעה הקשה בערכים המוגנים באמצעות העבירה של מרמה והפרת אמונים, ובפרט – באמון הציבור ברשויות".