קלרמן, ליאון ומשה. (צילומים: רפי קוץ, דנה קופל, יואב דודקביץ׳)

האם שכרם של ראש העיר וסגניו ייפגע? חברי תנועת 'התעוררות' פנו במכתב למנכ"ל משרד הפנים בדרישה שזה יפעיל את סמכותו מכוח החוק להפחית 20 אחוז ממשכורותיהם של ראש העירייה משה ליאון וסגניו לאחר שלא הגישו הצהרות הון במועד הקבוע בחוק.

כפי שפורסם במיינט ירושלים למרות שמאז כניסתו של ראש העירייה לתפקיד עברו כבר למעלה מארבעה חודשים, האחרון עדיין לא הגיש את הדו״ח המבוקש, בדבר נכסיו וההון העצמי שלו. כמוהו, גם שני סגניו ישראל קרלמן וחגית משה. כזכור, ערב כניסתו לתפקיד, הכריז ליאון כי הוא מתחייב לשרת את הציבור כולו בהגינות ובשקיפות מירבית ואף חתם על אמנת התנועה לאיכות השלטון לנהוג בשקיפות מלאה לגבי מעשיו.

כאמור, ראש רשות מקומית או סגן ראש רשות מקומית שלא ימציאו את הצהרת ההון במועד שנקבע בהוראות החוק, יופחת שכרם בשיעור של 20 אחוז משכר היסוד שאושר לתשלום לראשי רשויות ולסגניהם. 

חבר מועצת העיר מטעם 'התעוררות', אלעד מלכא מסר: "הצהרת ההון היא חלק משמעותי במיפוי האינטרסים של ראש העירייה, בשמירה על השקיפות ועל עקרונות המנהל התקין. תקופת הדיווח על פי החוק חלפה מזמן ובכל זאת ראש העירייה, שכרואה חשבון אמור להיות מיומן בהליך כזה, לא דיווח לממונים עם מי יש לו קשרי מסחר ולמי יש לו מחויבויות עסקיות. מצופה ממי שמוביל את עיריית ירושלים לנהוג בכל כללי המנהל התקין על פי החוק. כיוון שליאון לא עושה זאת נכון לעכשיו, על משרד הפנים לנקוט בסנקציה המוטלת עליו בחוק ולקזז 20 אחוז משכרו. כאשר ליאון יסיר את עננת ניגודי העניינים שלו - יזכה לקבל את משכורתו המלאה".

מהעירייה נמסר: "ראש העירייה מקפיד על קיום הוראות הדין. נערכה פנייה מטעם ראש העירייה למשרד הפנים לקבלת אורכה למועדים הקבועים וראש העירייה פועל בהתאם להנחיות משרד הפנים בנושא".