מרתון ירושלים 2019. צילום: יואב דודקביץ'

מרתון ירושלים 2019. צילום: יואב דודקביץ'

צילום: יואב דודקביץ'

 צילום: יואב דודקביץ'

צילום: יואב דודקביץ'

 צילום: יואב דודקביץ'

צילום: יואב דודקביץ'

 צילום: יואב דודקביץ'

צילום: יואב דודקביץ'

 צילום: יואב דודקביץ'

צילום: יואב דודקביץ'

צילום: יואב דודקביץ'

צילום: יואב דודקביץ'

 צילום: יואב דודקביץ'