יום ירושלים (ארכיון). צילום: אלכס קולומויסקי

ההגירה השלילית נמשכת, אחוז התושבים החילונים גם ממשיך לרדת אבל המשפחות בירושלים גדולות מהממוצע הארצי, כך עולה מנתוני הלמ"ס שמפרסם לרגל יום ירושלים.

על פי הנתונים ירושלים היא ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בישראל כאשר מספר התושבים עומד על 901,302 נפש, כ-10% מכלל תושבי המדינה. מתוכם 62.1 אחוז הם יהודים ואחרים ו-37.9 אחוז ערבים. יתר הנתונים בדו"ח מתייחסים לשנים 2017 ו-2018.

על פי הנתונים, בקרב היהודים בני 20 ומעלה בירושלים 18 אחוז הם רק חילונים, 35.6 מגדירים את עצמם חרדים; 20.5 אחוז - דתיים; 10.2 אחוז -מסורתיים-דתיים; 14.5 אחוז - מסורתיים לא כל כך דתיים.

לעומת זאת, בכלל האוכלוסייה היהודית בישראל: 10.1% מגדירים את עצמם חרדים; 11.3% - דתיים; 12.8% - מסורתיים דתיים; 22.2% - מסורתיים לא כל כך דתיים; 43.2% - חילונים.

מאז 2002 גדל חלקה של האוכלוסייה החרדית והדתית בירושלים, חלקה של האוכלוסייה המסורתית-דתית נותר ללא שינוי, וחלקה של האוכלוסייה המסורתית לא כל-כך דתית והאוכלוסייה החילונית הצטמצם

כיצד השתנתה מידת הדתיות של יהודים בירושלים ב-17 השנים האחרונות?

על פי הנתונים, במהלך 2017, גדלה אוכלוסיית ירושלים בכ-18,700 תושבים, מתוכם כ-9,800 יהודים ואחרים וכ-8,900 ערבים. לאוכלוסייה נוספו קרוב ל-21,000 איש כתוצאה מריבוי טבעי ועוד כ-4,000 איש כתוצאה ממאזן הגירה בין-לאומית. 6,000 איש נגרעו מאוכלוסיית העיר כתוצאה ממאזן הגירה פנימית שלילי, כלומר, מספר העוזבים את ירושלים ליישובים אחרים בישראל עולה על מספר העוברים אל ירושלים.

משק בית ממוצע בבירה: 3.91 ילדים 

במהלך שנת 2017 נולדו 24,704 תינוקות בירושלים, מתוכם 15,790 לנשים יהודיות ואחרות (כ-64%) ו-8,914 לנשים ערביות (כ-36%). התינוקות שנולדו לתושבי ירושלים היו 13.5% מסך התינוקות שנולדו בישראל במהלך שנה זו; אחוז זה גבוה מחלקה של אוכלוסיית ירושלים באוכלוסיית המדינה (כ-10%).

ממוצע נפשות למשק בית,  בערים הגדולות בישראל

שיעור הפריון הכולל (מספר ילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) בירושלים עמד על 3.90 ילדים לאישה, גבוה מהממוצע הארצי (3.11). שיעור הפריון הכולל בקרב נשים יהודיות ואחרות בירושלים עמד על 4.27 ילדים בממוצע לאישה, גבוה מהממוצע הארצי של יהודיות ואחרות - 3.05. גם שיעור הפריון הכולל של הנשים הערביות בירושלים (3.33) היה גבוה מהממוצע הארצי של הערביות (3.16).

שכר הדירה החודשי גבוה מהממוצע הארצי

בהלמ"ס בדקו גם מהו שכר הדירה החודשי בירושלים ומהו ערך הדירות. על פי הנתונים, ממוצע ערך הדירה בבעלות - 2,018,000 שקלים וממוצע שכר הדירה החודשי - 3,308 שקלים, גבוהים מהממוצע הארצי (1,801,000 שקלים ו-3,183 שקלים, בהתאמה).

על פי הנתונים, 51 אחוז גרים בדירה שבבעלותם, 31.4 אחוז גרים בדירות שכורות והיתר - בדירות חינם, במעונות סטודנטים ובדירות בדמי מפתח.

203.2 אלף תלמידים בירושלים

בשנת הלימודים תשע"ח (2017/18) למדו בבתי הספר בירושלים כ-203.2 אלף תלמידים, מתוכם כ-127.2 אלף תלמידים בבתי הספר היסודיים. 36.4 אחוז מהסטודנטים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים, היו תושבי העיר ירושלים.

הוצאה ממוצעת לחודש למשפחה: 11,711  שקלים

ההכנסה הכספית ברוטו היא 15,469 שקלים. 71.5% מהכנסה זו - מקורה בעבודה ו-28.5% מקורה - בקצבאות ותמיכות, פנסיה וקופות גמל והון. ההכנסה הכספית נטו היא 13,351 שקלים.

ההוצאה הכספית למשק בית היא 11,711 שקלים. מבין שמונה הערים הגדולות (המונות יותר מ-200,000 תושבים), בירושלים נמצא ההפרש הקטן ביותר בין ההכנסה כספית נטו להוצאה כספית נטו (14.0%).

מבין הערים הגדולות, בירושלים מספר הנפשות הממוצע במשק בית הוא הגבוה ביותר (4.1 נפשות). לכן ההוצאה הכספית לנפש בירושלים היא הנמוכה ביותר ועומדת על 2,870 שקלים לנפש.