צילומים: אבי מועלם, אדווה חולי
שמיים פתוחים? לא בכיכר ספרא: נוהל הטיסות החדש של כיכר ספרא: מועצת העירייה עדכנה בשבוע שעבר את נהלי הטיסות של ראש העירייה, חברי המועצה והדרג המקצועי, במימון מלא או חלקי מקופת העירייה או על ידי חברות עירוניות, תאגידים או עמותות. 

המועצה קבעה כי כל נסיעה של חברי המועצה תדרוש את אישורו של משה ליאון. הבקשה תוגש בכתב, על חברי המועצה יהיה לציין את מטרת הנסיעה, לו"ז מתוכנן, עלויות משוערות, וגם נימוק שיסביר על הקשר בין הנסיעה לתפקידם בעירייה. 

ליאון יכריע אם לאשר את הבקשה בהתאם לחוות דעת של היועץ המשפטי לעירייה. בין הקריטריונים שיבדקו: האם יש מניעה בשל חשש לניגוד עניינים. 

כמו כן נדרשת חוות דעת ממנכ"ל העירייה שיאשר כי הנסיעה היא במסגרת תפקידו של חבר המועצה ובמידה ונדרש מימון מהעירייה - גם מכתב מהגזבר.

נסיעותיו של ראש העירייה עצמו יאושרו על ידי ועדה מיוחדת שתורכב מהמנכ"ל איציק לארי, הגזבר אלי זיטוק והיועץ המשפטי. בנוסף הוקצה סעיף מיוחד שקובע כי במידה ומשך הטיסה עולה על שש שעות, הוא יהיה רשאי לטוס במחלקת עסקים.

נבחרי הציבור יצטרכו להגיש עם חזרתם ארצה דו"ח מפורט, שבו יצהירו לראש העירייה על התאריכים בו שהו בכל יעד, פירוט המשימות שנעשו, השגת המשימות, הערות ומסקנות וסיכום ימי השהייה בחו"ל. על נבחרי הציבור להגיש את הדו"ח תוך 21 יום מחזרתם ארצה. 

לאחר הגשת הדו"ח ובדיקתו הוא יועבר לבדיקת מזכיר המועצה עידו רוזנברג, שיצטרך לאשר את ימי השהייה בחו"ל כימי עבודה. מנכ"ל העירייה, אם יצטרך לטוס לחו"ל, יסתפק בדיווח לראש העירייה. בנוהל החדש מודגש כי במידה ויחליט נבחר ציבור לצרף אליו את בן/בת הזוג, יעשה זאת במימונו הפרטי בלבד.

עובדי עירייה שירצו לטוס אל מעבר לים יצטרכו לעבור אישור של "ועדת הנסיעות", שתורכב מהמנכ"ל, הגזבר וחיים גבאי, המשמש כסמנכ"ל וראש מינהל משאבי אנוש. מועצת העירייה קבעה גם כי במידה ונדרש אישור נסיעה לחו"ל של אחד מחברי הוועדה, זאת תסתפק בהרכב של השניים האחרים כדי לאשר את הנסיעה. בקשות אישורי הנסיעה יוגשו למזכיר הוועדה עד ארבעה שבועות לפני מועד הנסיעה, אליה יהיה צורך לצרף את ההזמנה, המלצות ופרטים רלוונטים. 

מועצת העירייה קבעה עוד כי במידה והטיסה תהיה במימון עירוני, העירייה תממן עלות של עד 60 דולר עבור אש"ל לכל יום. ועדת הנסיעות תצטרך לאשר לנבחרי הציבור ולעובדי העירייה את המלון הרצוי, ובלבד שיעמוד בסטנדרט של "דרגת תיירות טובה". הנסיעות משדה התעופה בארץ ובמדינת היעד, הלוך וחזור, תעשנה אך ורק במוניות שירות, רכבת או אוטובוס. למי שדאג, העירייה גם תממן כרטיס sim מקומי, הכולל חבילת שיחות וגלישה. 

העירייה: "הנוהל הוא תוצר עבודה ארוך של היחידות המקצועיות בעיריית ירושלים. הוא מגדיר בפעם הראשונה את הליך העבודה לאישור נסיעות נבחרי ציבור וראש העירייה. נוהל זה אושר ללא מתנגדים כלל. ראש העירייה ימשיך להוביל את ערך השקיפות והמינהל התקין".