עיריית ירושלים. צילום: שלומי כהן

בית הדין האזורי לעבודה הוציא צו מניעה האוסר על עיריית ירושלים לפגוע בתנאי העסקתו של בכיר באגף המאור. לטענתו של יואב קורן, המשמש בתפקיד מזה 20 שנה, בחודשים האחרונים גורמים מנסים להצר את צעדיו ומבקשים לקדם בכיר אחר, גיל שכטר המשמש כיום כסגן הממונה על מנהלת קרית העירייה ולמנות אותו לתפקיד ניהולי מעל קורן עצמו. לדברי קורן, המהלך נועד לפגוע במעמדו ובסמכויותיו. בית הדין האזורי לעבודה קיבל את בקשתו של קורן צו מניעה ארעי למהלך.

״לפני מספר ימים, הופתע התובע לגלות כי בכוונת הנהלת העירייה, ראש מינהל תפעול, איציק נידם וכן מ״מ יו״ר ועד העובדים אייל לוי, לנסות לדחות את רגליו, לפגוע במעמדו ובכבודו באמצעות מינוי ו/או יציאה למכרז לתפקיד 'סגן מנהל אגף המאור' כאשר השם ש'סומן' מראש לאותו תפקיד, הינו גיל שכטר", טען מנהל המחלקה יואב קורן בכתב התביעה.

בא כוחו של קורן, עו"ד אופיר כהן טוען בנוסף בכתב התביעה כי מדובר במכרז ״מעין תפור״ המבקש למנות את גיל שכטר ובכך לפגוע במעמדו וסדרי העבודה. "מהלך נוהל זה יפגע במעמדו בסדרי העבודה הנהוגים מזה שנים במחלקת המאור, ובניהולה התקין", והוסיף, "התובע מציין, כי שכטר כבר הצהיר שעם 'מינויו' - הוא כבר בטוח שהמהלך המתוכנן יצליח לו – הוא 'יבצע שינויים' ומשיחות של התובע עם גורמים בעירייה, מובנת כוונתו שהינה בזיקה לדחיקת רגליו וקיצוץ סמכויותיו של התובע". 

השופט בדבריו גיבה את קורן ואמר כי ״נאסר על המשיבה לפרסם מכרז או כל תפקיד שיש בו כדי לפגוע בתפקידו או בסמוכיותיו של המבקש.

העירייה בתגובה: "העירייה לומדת את הפרטים ותשיב במסגרת ההליך המשפטי".